Sweco Sverige AB

Sweco utreder Roslagsbanans nya sträcka in till Stockholm City

Dela

Roslagsbanan, som förbinder nordostkommunerna Vallentuna, Österåker, Täby och Danderyd med Stockholm vid Östra station, ska förlängas in till city. Planen är en del av Sverigeförhandlingens storstadspaket. När projektet nu går in i nästa skede har Sweco fått i uppdrag av Region Stockholm att ta fram järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och sociala värden för förlängningen. Ordervärdet uppgår till omkring 20 MSEK.

Roslagsbanan, Region Stockholm, Foto Gustav Kaiser
Roslagsbanan, Region Stockholm, Foto Gustav Kaiser

Denna utbyggnad av Roslagsbanan är en del av Sverigeförhandlingens storstadspaket, och projektet har pågått sedan 2020. Utbyggnaden innebär en förlängning av Roslagsbanan från station Universitetet norr om innerstan, in till T-centralen. Syftet är att skapa en bättre förbindelse mellan kommunerna i nordost och centrala Stockholm, samt att avlasta tunnelbanans röda linje, som inte kan ta emot fler resenärer än idag.

Detta projekt är en viktig investering i hållbarhet och samhällsnytta, som vi ser fram emot att bidra till. Genom att förbättra tillgängligheten och minska restiderna, kommer vi att se positiva effekter på både miljön och människors vardagsliv. Det är en nyckel för regionens kollektivtrafik och stadsplanering, säger Fredrik Wallner, divisionschef Transport Infrastructure Sweco

Den nya sträckan blir cirka fyra kilometer lång och kommer att inkludera två nya stationer vid Odenplan respektive T-centralen. Samtidigt är förslaget att sträckan Universitetet-Östra station tas bort, och marken kan då lämnas till andra ändamål, som exempelvis bostäder.

Swecos uppdrag omfattar framtagande av en järnvägsplan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Uppdraget startade i januari 2024 och beräknas pågå till oktober 2026.

Om Roslagsbanan

Roslagsbanan är en av de kommersiella banor i Sverige som var först ut med att elektrifieras, år 1895. Banan har likström i kontaktledningen och är den enda kvarvarande banan i Sverige med reguljär trafik som har spårvidd på 891 mm. Idag har Roslagsbanan dagligen omkring 50 000 påstigande resenärer och passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Den nya sträckan kommer att gå i en lång tunnel under hela centrala Stockholm.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Fredrik Wallner, Divisionschef Transport Infrastructure. Fotograf: Anna W. Thorbjörnsson
Fredrik Wallner, Divisionschef Transport Infrastructure. Fotograf: Anna W. Thorbjörnsson
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner16.5.2024 10:49:32 CEST | Pressmeddelande

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

Ny Sweco-rapport: Stålindustrin tar täten i den gröna omställningen24.4.2024 07:25:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Sweco beskriver framstegen för den europeiska industrin i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp i hela förädlingsprocessen. Stålindustrin går i täten, med Sverige som ett ledande exempel, följt av cementindustrin. Även kemikalieindustrin och transportbranschen är på väg mot nettonollutsläpp. Rapporten lyfter dels hur faktorer som geopolitik, regelverk och teknisk utveckling driver denna omställning, dels möjligheter och risker att beakta när ny teknik som vätgas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrobränsle testas i industriell skala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye