Mittuniversitetet

SustainGov ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker

Dela

Tillsammans med 15 andra myndigheter och organisationer får Mittuniversitetet förtroendet att leda nästa generations strategiska innovationsprogram. Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till SustainGov – och arbetet med att ta sig an offentlig sektors stora utmaningar inleds omedelbart.

Två byggnader i snöig miljö en solig vinterdag.
Mittuniversitetet, campus Östersund. Foto: Sandra Lee-Pettersson.

Beslutet innebär att programmet SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet. Ytterligare medel kommer att skjutas till i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Därutöver tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget i storleksordningen 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering.

– Att Mittuniversitetet får förtroendet att leda ett av de innovationsprogram i landet som ska ta Sverige in i 2030-talet och bidra till global konkurrenskraft är inget annat än fantastiskt. Det visar att vi och våra partners har kunnat presentera ett program som kan snabba på samhällets hållbarhetsomställning genom att i grunden förändra offentlig sektors styrning, finansiering och arbetssätt. Det här är ett historiskt beslut, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Beslutet idag innebär att fem strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer. Bakom Impact innovation står Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Vi skapar plattformen, sammanhangen, verktygen och insikterna som kommer att möjliggöra för verklig transformation, innovation och samhällseffekter på systemnivå. I programmet ingår att möjliggöra för offentlig sektors förflyttning från att göra saker rätt till att göra rätt saker genom en bred insatsportfölj som bland annat omfattar erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning, policylabb, ny forskning, nya metoder, experiment och uppskalning. Att offentlig sektor själv är involverad i genomförandet skapar ett ägandeskap för den förändring som behöver ske och säkerställer att den sker på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt, säger Mariell Juhlin, programchef SustainGov. 

Mittuniversitetet är koordinator för SustainGov och i teamen som leder insatserna ingår framförallt behovsägare inom offentlig sektor tillsammans med forskare och experter från akademin även om insatserna är öppna för fler samhällsaktörer. I styrgruppen ingår representanter från näringsliv och ideell sektor tillsammans med offentlig sektor och akademi. Till satsningen knyts även rådgivande organ med forskare från flera svenska och europeiska lärosäten samt före detta politiker.  

SustainGov involverar Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.

En av initiativtagarna till SustainGov är Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, och tidigare minister för högre utbildning och forskning:

– Det här är en fantastisk möjlighet för offentlig sektor att i samverkan kunna ställa om för en mer hållbar och robust framtid. Genom att vara innovativa och skapa nya arbetssätt, metoder och samarbeten kan vi åstadkomma en systemförändring och faktiskt hitta lösningar på de stora och komplexa samhällsutmaningar vi står inför, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Totalt satsas i storleksordningen 500 miljoner kronor per år från staten inom ramen för utlysningen Impact Innovation. Mer om detta och om de övriga innovationsprogrammen som blivit beviljade står att läsa på: www.impactinnovation.se

Kontaktpersoner:
Mariell Juhlin, programchef SustainGov, mariell.juhlin@miun.se, 070-366 90 29
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se, 070-493 85 27
Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, Länsstyrelsen Västerbotten, helene.hellmark.knutsson@lansstyrelsen.se eller via kommunikationschef Jörgen Boman, jorgen.boman@lansstyrelsen.se, 070-669 00 10

Kontakter

Om Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Följ Mittuniversitetet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mittuniversitetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye