Hyresgästföreningen Region Stockholm

Hyresgästföreningen region Stockholm bygger hus av löften – kräver att bostadspolitiken går från ord till handling

Dela

För väldigt många unga vuxna i Stockholm är det i princip omöjligt att få tag på ett eget boende till rimlig kostnad. Trots årtionden av löften från politiken är bostadsbristen i Stockholm enorm – 34 procent av de unga vuxna bor fortfarande hos sina föräldrar och fyra av tio överväger till och med att flytta från regionen till följd av sin bostadssituation. Detta enligt Hyresgästföreningens rapport “Unga vuxnas boende”. För att betona hur allvarlig Stockholms bostadskris är, lanserar idag Hyresgästföreningen region Stockholm kampanjen “Huset av löften” – ett obeboeligt pappershus byggt av politiska löften och tomma ord.

"Huset av löften"
"Huset av löften" Hyresgästföreningen

Se huset här.

Vi står inför en bostadskris värre än på över 30 år. Under 2024 väntas endast drygt 20 000 nya bostäder påbörjas i Sverige. Enligt Boverket behövs det byggas 67 000 nya bostäder årligen, alltså mer än tre gånger så många. Värst drabbas storstadsområden där bostadsbristen redan är som störst. Särskilt svårt är det för de som saknar kapital och tillräcklig kötid för att få en egen bostad – i många fall Stockholms unga vuxna.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm i februari 2024, framgår det tydligt att bostadsbristen och den egna jakten på ett boende är så normaliserad att 76 procent av de tillfrågade inte har kännedom om att det är kommunerna som har det formella ansvaret för bostadsförsörjningen. Så många som 43 procent av de tillfrågade mellan 18-34 år överväger att flytta från Stockholm på grund av sin boendesituation. Enligt Hyresgästföreningens tidigare rapport Unga vuxnas boende,  bor drygt var tredje ung vuxen, 75 000 personer, hemma hos sina föräldrar. Drygt sju av tio av dem, motsvarande 52 000 personer, vill inte bo så.

Hyresgästföreningen region Stockholm ser med oro och frustration på situationen och manar nu politiker att agera skyndsamt och kraftfullt. För att visualisera problematiken har Hyresgästföreningen region Stockholm byggt ett hus av löften. Huset är ett fysiskt uttag klätt i utskrifter av faktiska politiska uttalanden och bostadslöften som getts genom åren. Syftet är att synliggöra att det inte går att bo i ett hus byggt på löften och tomma ord. Det är dags för en bostadspolitik som faktiskt funkar och leder till hyreshus man kan bo i.

– I Stockholm tvingas var tredje ung vuxen bo hemma trots att de inte vill och många utnyttjas på grund av otrygga villkor på bostadsmarknaden. Politikerna kan lösa bostadsbristen om de vill, men då krävs mer än bara tomma ord. Stockholm behöver fler bostäder och framför allt många fler hyresrätter. För det behövs politisk handlingskraft, säger Ola Palmgren, vice ordförande Hyresgästföreningen.

Ett urval av alla bostadslöften som tidigare getts:

"Vi kommer satsa på att bygga hyresrätter från dag ett om vi vinner valet." (S)
”I förslaget ska hälften, runt 20 000 lägenheter, bli hyresrätter.” (M)
"Vi funderar på om man kanske kan avsätta tio procent av hyresrätterna till dem som verkligen behöver en bostad." (C)
“Om vi vinner lovar jag att det ska finnas en rymlig hyresrätt till varje 20-åring.” (V)

För att råda bot på situationen kräver Hyresgästföreningen att bostadspolitiken går från ord till handling: en blocköverskridande bostadspolitik där allmännyttan stärks och att förmånliga statliga bygglån införs. Läs kraven i sin helhet här.

– Huset av löften är en symbol för hur tomma ord och löften inte kan bygga de hem som så desperat behövs i vår region. Bostadsbristen har redan långtgående konsekvenser för länet. Bland dem ser vi en förlorad framtidstro, men också en hämmad tillväxt för företag när de har svårt att rekrytera. Unga, äldre och många med samhällsviktiga yrken, så som poliser och vårdpersonal har idag svårt att hitta trygga bostäder till rimliga kostnader, säger Susanne Sjöblom, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Ta del av samtliga bostadslöften som använts på huset, här.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Följ Hyresgästföreningen Region Stockholm

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hyresgästföreningen Region Stockholm

Tvåårigt hyresavtal klart med Wallenstam11.3.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Wallenstam har kommit överens om ett tvåårigt hyresavtal. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2024 och berör över 4 500 lägenheter i Stockholm. Avtalet innebär att Wallenstam kommer höja hyrorna med knappt 5,1 procent från 1 januari, 2024 och 4,68 procent från 1 januari, 2025. Båda åren får nyproducerade lägenheter en lägre höjning. Wallenstam yrkade från början på en hyreshöjning på 10 procent för 2024.

Hyresnämnden avslår Signalistens krav om hyreshöjningar i Råsunda21.2.2024 15:31:03 CET | Pressmeddelande

2019 ville Solnas allmännytta Signalisten höja hyrorna kraftigt för 570 lägenheter i Råsunda, då de ansåg att hyrorna är för låga. Hyresgästföreningen menade att kraven om hyreshöjningar var oskäliga och att hyrorna inte skulle höjas. Signalisten drev då vidare ärendet om höjning till hyresnämnden som nu efter en över fyra år lång process kommit med ett beslut - Signalistens krav avslås och att hyrorna ska vara oförändrade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye