Vårdföretagarna

Unik undersökning: Nio av tio i åldersgruppen 85 till 109 år vill kunna välja äldreomsorg mellan privata och offentliga utförare.

Dela

Under ett seminarium i Stockholm idag, med medverkan av bland andra äldreminister Anna Tenje, presenterade Vårdföretagarna en rapport om äldres verkliga valfrihet. För första gången presenteras opinionsundersökningen Äldrebussen, som genomförts av Verian med en svarande målgrupp från 85 år till 109 år. Den visar bland annat att över 90 procent vill kunna välja hemtjänst och äldreboende. Samtidigt saknar drygt en miljon av de äldre möjlighet att välja hemtjänst. Siffrorna är ännu dystrare vad gäller möjligheten att välja äldreboende.

Förbundsdirektör
Förbundsdirektör

Önskan att själv bestämma vem som utför ens äldreomsorgsinsatser är mycket stark bland svenskar generellt. Bland befolkningen 85 år och äldre anser så många som 9 av 10 att man ska få välja vilken hemtjänstutförare man har och på vilket äldreboende man ska bo. I samma grupp anser hela 9 av 10 att man också ska kunna välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden.

I fler än 200 svenska kommuner saknas i praktiken möjlighet att välja ett privat hemtjänstalternativ. Detta trots att det finns LOV-system i över 150 kommuner. I drygt 70 kommuner där det finns LOV-system saknas i det närmaste helt privata utförare. Den huvudsakliga orsaken till detta är undermåliga ekonomiska förutsättningar. Sammantaget betyder det att över en miljon äldre i praktiken saknar valfrihet inom hemtjänsten.

Möjligheten att välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden är ännu sämre. Trots att det finns privata utförare i runt 100 kommuner finns det endast verklig valfrihet i 23 av dessa. Det betyder att närmare 1,7 miljoner av befolkningen 65 år och äldre, motsvarande drygt 80 procent av befolkningen i den åldersgruppen, saknar möjligheten att välja var de vill bo på ålderns höst.

- Det är säkert många som tror att vi har valfrihet i Sverige, att äldre har rätt att välja sin äldreomsorg. Så är det inte. Den rapport som vi på Vårdföretagarna idag presenterar på ett seminarium i närvaro av äldreminister Anna Tenje visar att så inte är fallet. Trots att över 90 procent av de tillfrågade i vår undersökning i åldersgruppen från 85 år och uppåt vill kunna välja såväl hemtjänst som äldreboende visar vår rapport att över en miljon äldre inte har någon valfrihet. Det är nu hög tid för politiken att genomföra reformer som ger äldre en verklig valfrihet, säger Antje Dedering, förbundsdirektör. 

- De äldre vill kunna välja mellan privata drivna och offentligt drivna äldreboenden.  För att det ska vara möjligt krävs förutom privat drivna äldreboenden ett valfrihetssystem. Det är endast i knappt 30 av Sveriges 290 kommuner som dessa villkor är uppfyllda. Konsekvensen är att 1,7 miljoner äldre (65+ år) bor i kommuner där möjligheten att välja ett privat drivet äldreboende saknas, säger Björn Arnek, branschekonom.  

Kontakter

Bilder

Förbundsdirektör
Förbundsdirektör
Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi.28.6.2024 09:13:55 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi. I tre regionener; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent. I ytterligare tre regionener; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent. I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

Ny rapport: Högre kvalitet och mer äldreomsorg för varje skattekrona med privat driven hemtjänst26.6.2024 11:46:54 CEST | Pressmeddelande

Rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. En större andel köp från privata utförare ger en lägre kostnad per omsorgstagare. Exempelvis var kostnaden per omsorgstagare i genomsnitt 260 000 kronor för kommuner där inköpen från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 401 000 kronor bland de kommuner där inga köp från privata utförare gjordes.

Ny rapport BUP-köer: 8 av 10 barn får vänta längre än vårdgarantin på utredning inom BUP – 28 000 kan behöva utredning under 202425.6.2024 09:04:49 CEST | Pressmeddelande

Väntetider första besök: Region Västerbotten hade 9 av 10 barn i kön till BUP väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari till april. I två regioner, Sörmland och Västmanland, hade 75 procent av barnen i kön väntat längre än vårdgarantin på ett första besök än vårdgarantin. Väntetid utredning: Andelen barn i kön som väntat längre i kön än vårdgarantin på en utredning inom BUP var över 50 procent i 16 av 21 regioner perioden januari-april 2024. Andelen var över 90 procent i två regioner, Västernorrland och Kronoberg. Väntetid behandling: Inom fem regioner var andelen som fick vänta längre än vårdgarantin på en behandling inom BUP runt 80 procent; Region Västerbotten, Region Jönköping, Region Kalmar, Region Östergötland och Region Norrbotten. Se hela listan region för region genom att ladda ned bilagan.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer juni: Kommunerna tvingas ta större ansvar. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700.24.6.2024 10:25:50 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning fokuserar på det faktum att kommunerna fått ta ett allt större ansvar för individer med funktionsnedsättning de senaste tio åren. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700. Det har inte varit helt kommunicerande kärl mellan staten och kommunerna, men det står helt klart att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye