If Skadeförsäkring

If gör det lättare att bygga upp hållbart efter en skada med rådgivning och ekonomiskt stöd

Dela

Byggande och förvaltning av byggnader står för omkring 40 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det har försäkringsbolaget If tagit fasta på när de nu gör det möjligt för företag att få upp till tre miljoner kronor extra för att välja hållbara alternativ för att återställa efter större skador på kommersiella byggnader.

Hållbart bygge är en del av Ifs arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Företagskunder kan få upp mot tre miljoner kronor extra i ersättning för att välja hållbara alternativ som solceller, miljövänliga material, effektiva lösningar för el eller avfallshantering.
Hållbart bygge är en del av Ifs arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Företagskunder kan få upp mot tre miljoner kronor extra i ersättning för att välja hållbara alternativ som solceller, miljövänliga material, effektiva lösningar för el eller avfallshantering.

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. Försäkringsbolaget If vill hjälpa till att stödja  den gröna omställningen i branschen och satsar på en alltmer hållbar skadereglering. If har lanserat den nya tjänsten ”Hållbart bygge” i Norge och nu står svenska marknaden på tur. Syftet är att ge en extra motivation i form av ekonomiskt stöd, men även råd och expertis, när en företagskund ska bygga upp en kommersiell fastighet efter en olycka eller större skada på en byggnad.

Företagskunder kan få upp mot tre miljoner kronor extra i ersättning för att välja hållbara alternativ som solceller, miljövänliga material, effektiva lösningar för el eller avfallshantering.

– Som försäkringsbolag har vi en chans att bidra till en hållbar omställning när vi hjälper till att återställa och bygga upp efter olika typer av skador. Vi kan ge råd, vägledning och hjälp med genomförandet för att säkerställa att hållbarhetslösningarna som finns idag blir tydliga och lättare att välja för våra kunder, säger Philip Thörn, hållbarhetschef på If.

Nästan 40 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser är relaterade till uppbyggnaden och driften av byggnader, enligt World Green Building Council. Många byggnader har potential att bli mer hållbara och energieffektiva.

 If samarbetar med Sweden Green Building Council, som är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande, vad gäller tjänsten Hållbart bygge.

– Certifiering ställer hårda krav, men skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö och som också innebär en bättre investering. Vi ser att ekonomiska incitament är viktiga för att uppnå klimat- och miljömål och här kan försäkringsbranschen spela en viktig roll. Det känns väldigt kul att nu kunna presentera ännu en anledning till att certifiera sin byggnad och vi är glada att If valt BREEAM och Miljöbyggnad som certifieringssystem. Vi hoppas att fler branscher och bolag kan inspireras av detta, säger Carolina Larsson, avdelningschef certifiering på Sweden Green Building Council, SGBC.

Lagerbyggnader, industriella produktionsanläggningar och driftsbyggnader inom jordbruk omfattas för närvarande inte av Hållbart bygge.

Bygga hållbart

För att bygga hållbart och miljövänligt används olika certifieringssystem. Det gör att man sätter fokus på hållbarhet i varje del av processen, vilket öppnar upp för gröna lån och finansiering. En miljöcertifiering är inte bara kvalitetsstämpel, det är också ett sätt att bygga förtroende för varumärket. 

I Hållbart bygge lutar sig If mot två av de mest använda certifieringssystemen i Sverige – Miljöbyggnad och BREEAM-SE, (BRE Environmental Assessment Method).

Läs mer: Hållbart bygge | Enklare att återuppbygga hållbart - If

Ifs hållbarhetsarbete

I december 2023  fick If som första svenska försäkringsbolag  sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi), ett internationellt initiativ för företag som vill sätta ambitiösa och  vetenskapligt baserade  klimatmål. Mål anses vara ”vetenskapligt baserade” om de är i linje med vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändigt för att nå målen i Parisavtalet. Varje år köper If in material och tjänster för mer än 11 miljarder kronor för att hantera motor- och byggskador och skaderegleringen står för betydande CO2e-utsläpp.  If har därför satt så kallade supplier engagements targets  för att minska utsläppen från skaderegleringen.

Hållbart bygge är en del av Ifs arbete för att minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer: If först i branschen med vetenskapligt baserade klimatmål

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Philip Thörn, hållbarhetschef på If
Philip Thörn, hållbarhetschef på If
Ladda ned bild

Om oss

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye