Skogsindustrierna

Kommentar på den energipolitiska inriktningspropositionen

Dela

Skogsindustrierna ser positivt på att regeringen nu föreslår ett planeringsmål för 2045 samt en översyn av energieffektiviseringsmålet. Det finns dock fortsatta behov av konkreta åtgärder för att snabba på utbyggnaden av elproduktion, särskilt för landbaserad vindkraft.

Skogsindustrin är en av landets mest energiintensiva branscher
Skogsindustrin är en av landets mest energiintensiva branscher Foto: Torbjörn Bergkvist/Skogsindustrierna

– Som en av landet mest energiintensiva näringar har skogsindustrin ett stort behov av planerbar och stabil elförsörjning. I Skogsindustrins Framtidsagenda har vår bransch satt upp ambitiösa löften om att öka klimatnyttan och det kräver en god tillgång på fossilfri el. I hela landet kommer behoven av el att öka kraftigt de kommande åren. En effektiv plan- och tillståndsprocess och tidig hantering av målkonflikter inom energipolitiken är nödvändiga förutsättningar för att kunna klara det, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Bioenergi fyller idag en central funktion i det svenska energisystemet. Det är positivt att regeringen även pekar på framtidspotentialen av en växande bioekonomi i sammanhanget. Satsningar på bio-CCS kan bli en kraftfull del i Sveriges energipolitik framöver.

Regeringen föreslår vidare att energieffektiviseringsmålen ses över så att de anpassas till den gröna omställningen. Det ser Skogsindustrierna som angeläget. Ett nationellt tak för energianvändning riskerar att slå direkt mot både klimat och tillväxt. Ofta görs större investeringar i energieffektivisering stegvis medan skogsindsutrins bolag ständigt jobbar med att förbättra och minska utsläppen från sina processer. Det påverkar behoven av el.  

– Med den gröna omställningen följer en ökad användning av elenergi. Det gör att energieffektiviseringsmål måste utformas så att de inte hämmar industrins elektrifiering eller hindrar nya etableringar, säger Viveka Beckeman.  

– Förslaget som regeringen nu presenterat stakar ut en väg för energipolitiken. Det behövs även tas tydliga steg framåt, om vi ska lyckas elektrifieringen av industrin och i övriga samhället. Ett sådant är att få på plats finansiella incitament för kommuner att etablera vindkraft, så att utbyggnaden inte avstannar, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

Förslag för hur det skulle kunna se ut finns framtagna i incitamentutredningen ”Värdet av vinden”.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skogsindustrin är en av landets mest energiintensiva branscher
Skogsindustrin är en av landets mest energiintensiva branscher
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Ny europeisk undersökning: Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar6.5.2024 07:58:59 CEST | Pressmeddelande

Den egna ekonomin följt av klimatförändringar är de enskilt viktigaste frågorna för européer. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ersätta fossila med biobaserade produkter för att möta de globala hållbarhetsmålen. Mest positiv till dessa produkters klimatnytta är man i Sverige. Det visar en ny stor europeisk undersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye