If Skadeförsäkring

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna

Dela

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror.

”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

Ny statistik visar att antalet sjukskrivna på grund av stress är högre än någonsin.
Ny statistik visar att antalet sjukskrivna på grund av stress är högre än någonsin.

Försäkringskassans alldeles färska årsstatistik visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka från en redan oroande nivå. I december 2023 var 44 465 personer i Sverige inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. I början av 2010-talet, var motsvarande siffra nere på drygt 6 660 personer.

Antalet sjukskrivna på grund av stress har med andra ord ökat nästan sjufalt på ett drygt decennium. I november 2023 noterades det högsta antalet sjukskrivna sedan 2005.

– Stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter, trots att det uppmärksammats tidigare, att bli ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen och dennes anhöriga men det innebär också en stor påfrestning för arbetsgivare och inte minst samhället, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

De stressrelaterade sjukskrivningarna minskade något under pandemin, men har de senaste åren klättrat uppåt igen.

– Många lever idag ett hybridarbetsliv. Det försvårar för arbetsgivare att se stressade medarbetare och sjuknärvaro. Arbetsmiljöarbetet är ur flera perspektiv viktigare än någonsin. Problem med stress måste fångas i tid, innan bubblan brister, säger Kristina Ström Olsson.

Det finns stora regionala skillnader, från Jämtland som har högst och Östergötland som har lägst andel stressrelaterade sjukskrivningar (se tabell längre ner).

– Att det är så stora geografiska skillnader i sjukskrivningsmönstret kan bero på skillnader i faktorer som demografi, näringslivsklimat, organisatorisk arbetsmiljö eller insatser på arbetsplatsen som främjar hälsa och arbetsförmåga. I viss mån kan även bedömning och klassificering vid arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen förklara skillnader, säger Kristina Ström Olsson.

Kvinnor särskilt utsatta

Stressrelaterade sjukskrivningar drabbar framför allt kvinnor.  Av de 44 465 personer som i december var sjukskrivna på grund av stress var 34 952 kvinnor, del vill säga 79 procent.

Stressrelaterade sjukskrivningar utgör också en större andel av samtliga sjukskrivningar för kvinnor. Av alla pågående, längre sjukdomsfall bland kvinnor var 27 procent stressrelaterade, jämfört med 13 procent bland män.

– Yrkesroll och bransch kan inverka på stressnivå och risken för sjukskrivning. En tydlig riskfaktor är om kraven på jobbet inte är i linje med vilken kontroll hen har att kunna ta sitt ansvar kring de krav som ställs. Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, ofta ett större ansvar för hemsysslorna. Att gå från arbetsdagen till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, när kropp och sinne egentligen ropar efter återhämtning, säger Kristina Ström Olsson.

Tabeller

 

Län

Andel av alla sjukskrivna som är stressrelaterade

Antal sjukskrivna på grund av stress

Jämtland

27 %

788

Värmland

26 %

1 679

Uppsala

24 %

1 864

Kronoberg

24 %

886

Västernorrland

24 %

1 268

Dalarna

24 %

1 491

Västra Götaland

23 %

9 391

Västmanland

23 %

1 351

Stockholm

23 %

9 199

Västerbotten

23 %

1 339

Örebro

22 %

1 379

Blekinge

22 %

572

Halland

21 %

1 286

Södermanland

20 %

1 273

Jönköping

20 %

1 451

Gävleborg

20 %

1 300

Kalmar

20 %

913

Skåne

19 %

4 385

Norrbotten

19 %

840

Gotland

18 %

174

Östergötland

18 %

1 624

Källa: Försäkringskassan. Avser december 2023. (If har även tagit fram lokala pressutskick med andel sjukskrivna per kommun och län). 

 

Ifs nordiska hälsorapport

Under 2023 släppte If sin nordiska hälsorapport som visar på oroande nivåer av stress i samtliga nordiska länder. Rapporten visar att 85 procent upplever negativ stress i varierande grad. För många är stressen långvarig och har påverkat arbetsförmågan negativt.

Sverige är det land där det skiljer sig mest mellan kvinnor och män. Läs hela rapporten här:https://www.if.se/globalassets/se/dokument/if/if-nordic-health-report-2023.pdf

Metod

Den här artikeln bygger på Försäkringskassan statistik över pågående stressrelaterade sjukfall. De senast rapporterade siffrorna är från december 2023.

Statistiken gäller sjukfall som pågått i minst 14 dagar med en stressdiagnos (diagnoskod F43).

När vi beskriver förändringar över tid jämför vi med antalet sjukskrivna med dels början av 2010-talet när sjukskrivningarna var som lägst, dels december 2019, det vill säga före pandemin.

Kontakter

Bilder

Försäkringskassans årsstatistik för 2023 visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka från en redan oroande nivå.
Försäkringskassans årsstatistik för 2023 visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka från en redan oroande nivå.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If
Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If
Ladda ned bild

Om oss

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye