Skogsindustrierna

Kraftsamla för ökad tillväxt i skogen

Dela

Skogsindustrierna delar Klimatpolitiska rådets slutsatser att det behövs insatser för att öka upptaget av kol i skog och mark och att det finns mer att göra för att ta till vara bioekonomins kraft i den gröna omställningen. Förslag som syftar till att begränsa avverkning är däremot inte i linje med en långsiktigt hållbar utveckling. Det behövs i stället kraftsamling för att öka tillväxten i skogen.

I dag överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rådet menar att Sverige måste ta fram en samlad plan för ökad kolinlagring i skog och mark för att nå klimatmålen. Skogsindustrierna ser att det finns goda möjligheter att klara en grön omställning med stöd av en effektiv och hållbar användning av skogens resurser. 

– Fokus för klimatomställningen måste vara att få bukt med de fossila utsläppen. Till det bidrar skogsnäringen på flera sätt. Aktivt brukad skog binder in koldioxid som lagras vidare i de produkter industrin tillverkar och som används istället för fossilintensiva material och produkter. En växande bioekonomi är helt nödvändig i omställningen, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

Skogsindustrierna ställer sig bakom omfattande satsningar på tillväxthöjande åtgärder. Förslag som enbart går ut på minskad avverkning eller att passivt låta skogen stå riskerar däremot negativa konsekvenser genom en minskning av kolsänkan på sikt. Det omöjliggör en långsiktig hållbar utveckling både för klimatet och välfärden.  

– Att enbart se skogen som en passiv resurs är inte en hållbar väg framåt. I stället krävs framtidsinriktade insatser för långsiktigt ökad kolinlagring och substitution, som också bidrar till grön konkurrenskraft. I vår egen Framtidsagenda tar vi sikte på 30 procent ökad klimatnytta till 2040, säger Viveka Beckeman.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Ladda ned bild

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Ny europeisk undersökning: Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar6.5.2024 07:58:59 CEST | Pressmeddelande

Den egna ekonomin följt av klimatförändringar är de enskilt viktigaste frågorna för européer. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ersätta fossila med biobaserade produkter för att möta de globala hållbarhetsmålen. Mest positiv till dessa produkters klimatnytta är man i Sverige. Det visar en ny stor europeisk undersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye