Afa Försäkring

Högre risk för kvinnor – långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet

Dela

En ny rapport från Afa Försäkring visar att sjukdomar i nervsystemet är en vanlig orsak till långvarig sjukskrivning. Under 2020–2021 orsakades mer än tre procent av alla långa sjukfall av sjukdomar i nervsystemet. Kvinnor har nära dubbelt så hög risk att drabbas som män.

Sjukvårdspersonal undersöker en patients hand och handled som är bandagerad.
En av de vanligaste diagnoserna som nämns i rapporten är karpaltunnelsyndrom. Foto: Andrey Popov, Mostphotos

– Rapporten bygger på en genomgång av 3 574 ersatta försäkringsärenden under åren 2020–2021 med långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet. Statistiken omfattar ersatta försäkringsärenden för privatanställda och kooperativt anställda arbetare och anställda inom kommuner och regioner, säger Fredrik Bergström, som tagit fram rapporten.

Kvinnor har högre risk att drabbas än män

– Vi ser i statistiken att kvinnor har nästan dubbelt så hög risk att drabbas som män av sjukdomar i nervsystemet som leder till långvarig sjukfrånvaro, säger Fredrik Bergström.

I rapporten redovisas statistiken för två olika avtalsområden, dels Svenskt Näringsliv/
LO och dels Kommuner och regioner.

– För kvinnor inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO är risken att drabbas högst i åldern 46–55 år. Risken att drabbas av sjukdomar i nervsystemet ökar för män med åldern och är högst i
åldersgruppen 56–64 år. Inom avtalsområde Kommuner och regioner är risken för kvinnor nästan helt jämn mellan åldersgrupperna 46–55 år och 56–64 år, säger Fredrik Bergström.

– Totalt är genomsnittsrisken för kvinnor 1,68 av 1 000 sysselsatta, vilket är betydligt högre än för män, där risken ligger på 0,96 av 1 000 sysselsatta oavsett avtalsområde. Det innebär att kvinnor har nästan dubbelt så hög risk att drabbas som män.

Vanligaste diagnosen och drabbade yrkesgrupper

Det vanligaste diagnosavsnittet för både kvinnor och män är sjukdomar i nerver, nervrötter och
nervplexus där diagnosen karpaltunnelsyndrom ingår. 

– Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO är textil-, skinn och läderindustriarbete den yrkesgrupp med högst risk för kvinnor och där är karpaltunnelsyndrom en vanlig diagnos. Även för män är risken högst i denna yrkesgrupp, tätt följd av städare och fönsterputsare, säger Fredrik Bergström.

– Inom Kommuner och regioner är risken jämnare yrkesgrupperna emellan, men även här ojämn mellan könen. Risken för kvinnor är högst i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. och för män i gruppen sjuksköterskor och barnmorskor.

– Det kan vara värt att nämna att sjukfrånvaron vi tittar på inte behöver vara arbetsrelaterad, säger Fredrik Bergström.

Andra diagnoser som nämns i rapporten är till exempel multipel skleros (MS), parkinsons sjukdom, sömnstörningar som sömnapné, insomni, narkolepsi, epilepsi och migrän, inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet, trötthetssyndrom efter virusinfektion med mera.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete i arbetslivet

– Vi tar fram statistikrapporter från vår skadedatabas på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Statistiken vi tar fram ska bidra till olika slags förebyggande arbeten. Den kan till exempel utgöra beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Fredrik Bergström. 

– Det här är en kortare rapport, som kompletterar vår stora årliga, mer omfattande statistikrapport som kommer ut i juni varje år, där vi berättar hur det ser ut gällande allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i arbetslivet.

Mer information

Läs mer och ladda ner rapporten från Afa Försäkrings webbplats

Med långvarig sjukfrånvaro avses sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning (sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan). 

I rapporten uppmärksammas hur risken för att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i nervsystemet har följt utvecklingen av den totala risken för samtliga diagnoser sedan 2007.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk-aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.
 
Kontakt: 
Fredrik Bergström, analysavdelningen, Afa Försäkring: 08 696 47 28, fredrik.bergstrom@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sjukvårdspersonal undersöker en patients hand och handled som är bandagerad.
En av de vanligaste diagnoserna som nämns i rapporten är karpaltunnelsyndrom.
Ladda ned bild
Sjukvårdspersonal undersöker en patients hand och handled som är bandagerad.
En av de vanligaste diagnoserna som nämns i rapporten är karpaltunnelsyndrom.
Ladda ned bild

Afa Försäkring

9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Forskare vid Uppsala universitet får nära 5 miljoner för forskning om friskfaktorer inom socialtjänsten7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Pia Tham, forskare vid Uppsala universitet, som tilldelas nära 5 miljoner kronor för att undersöka hur friska arbetsgrupper inom socialtjänsten kan skapas och bibehållas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye