Tekniska verken i Linköping

Nu införs Tekniska verkens nya prismodell för elnätskunder i Katrineholm

Dela

Den 1 april börjar Tekniska verken gå över till en ny prismodell för elnätet, som tagits fram enligt ett direktiv från Energimarknadsinspektionen. Först ut är Katrineholm, och längre fram följer Linköping och Mjölby. Syftet är att uppmuntra till en jämnare elförbrukning. För att underlätta införandet för kunden erbjuder Tekniska verken ett antal nya tjänster på Mina sidor, där man kan ta del av sin prisprognos och sina effekttoppar.

Man står och laddar en elbil
Foto: David Einar

Energimarknadsinspektionen har beslutat att samtliga elnätsföretag i Sverige ska ha infört prismodeller som innehåller en effektavgift senast den 1 januari 2027. Målet är ett mer effektivt utnyttjande av elnätet, så att belastningen exempelvis hålls nere under de tider på dygnet då många använder el samtidigt. Tekniska verken har tidigare berättat om hur man valt att utforma sin nya modell, som först kommer att införas i Katrineholm, därpå i Linköping och Mjölby.

– Den nya prismodellen relaterar mer till kundens faktiska användning av elnätet än tidigare. Möjligheten att själv kunna påverka sin elkostnad ökar, vilket också betyder att elnätsavgiften blir mer rättvis, säger Jesper Hagbom, vd Tekniska verken Katrineholm Nät AB.

Effektavgiften kommer att baseras på elnätskundens högsta effekttoppar under en kalendermånad. För att övergången till den nya modellen ska bli så enkel som möjligt, har Tekniska verken tagit fram flera nya självservicetjänster på Mina sidor. Bland annat kan kunden se sin prisprognos och sina effekttoppar, och få svar på vanliga frågor.

– Vi är medvetna om att en ny prismodell kan skapa osäkerhet, framför allt i början. Genom självservicetjänsterna vill vi göra det enklare för kunden att sätta sig in i modellen och även se vad som ligger bakom mönstret för den egna elkonsumtionen. Det är nyckeln till att kunna hitta fram till nya vanor, vilket både öppnar upp för ett större inflytande på kostnaden för individen, och jämnare belastning på elnätet totalt sett. Jag vill verkligen uppmuntra till att ta del av de nya tjänsterna och se vad de kan erbjuda, säger Jesper Hagbom.

Full tillgänglighet till de nya tjänsterna kommer att kunna erbjudas under första veckan i april. Parallellt med framtagandet av de nya tjänsterna, har Tekniska verkens kundservice fått utbildningar i den nya modellen för att kunna backa upp med stöd för den som har ytterligare frågor.

För mer information, kontakta gärna:

Jesper Hagbom, vd Tekniska verken Katrineholm Nät AB
Telefon: 013-30 86 60
E-post: jesper.hagbom@tekniskaverken.se 

Relevanta länkar

På tekniskaverken.se kan du läsa mer om den nya effektprismodellen

Information om de nya föreskrifterna på Energimarknadsinspektionens hemsidaTekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra 211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se - http://tekniskaverken.se/ Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Satsningar från Utsikt bidrar till god måluppfyllelse för bredbandstäckning17.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt den senaste statistiken från Post- och telestyrelsen (PTS) uppnår Linköping, Katrineholm och Mjölby redan idag regeringens bredbandsmål för 2025. Senast då ska 98% av landets alla hushåll ha tillgång till uppkoppling om 1 gigabit per sekund, eller fiber i den absoluta närheten. Satsningar från Utsikt – som har majoriteten av fibernäten i samtliga tre kommuner – har haft stor betydelse för måluppfyllelsen.

Tekniska verken och Bright Renewables bygger Sveriges första CCU-anläggning från biogasproduktion30.4.2024 12:56:18 CEST | Pressmeddelande

Den holländska teknikleverantören Bright Renewables har vunnit den tekniska upphandlingen för hur rening och förvätskning av koldioxid till livsmedelskvalitet vid Tekniska verkens biogasanläggning i Linköping. Därmed tar Tekniska verken ett stort kliv för ökad resurseffektivitet genom att nyttiggöra den koldioxid med biologiskt ursprung som uppstår vid biogasproduktionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye