Sweco Sverige AB

Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Dela

Sweco (NASDAQ: SWEC-B) rapporterar ett år av robust tillväxt som drivs av den pågående gröna omställningen och befäster sin position som Europas ledande arkitekt- och teknikkonsultföretag. Den totala nettoomsättningen uppgick till 29 miljarder kronor (2,5 miljarder euro) och orderboken är fortsatt stark med 22 000 experter som arbetar nära kunderna i 150 000 pågående projekt.

Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco, Foto Tobias Regnell
Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco, Foto Tobias Regnell

Omsättningen ökade med 17 procent till 28,5 miljarder SEK och EBITA ökade med 18 procent till 2,5 miljarder SEK. Detta drevs främst av stora kundinvesteringar, från både offentlig och privat sektor, i den accelererande gröna omställningen. De flesta av Swecos affärsområden upplevde god efterfrågan på tjänster inom infrastruktur, vatten, miljö och industri samt tjänster för att säkra städer och samhällens resiliens. Efterfrågan på tjänster inom delar av bygg- och fastighetssegmenten fortsatte att försvagas.

Sweco tar tillvara marknadsmöjligheter kopplat till den gröna omställningen i Europa och är rådgivare till offentliga och privata kunder i den omställning som pågår inom energi, transportsektorn, industrin och städer. Hållbarhet och digitalisering, nu med AI i spetsen, förblir katalysatorer för innovation och effektivitet i vårt arbete och utgör utmärkta affärsmöjligheter för Sweco, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

Under 2023 välkomnade Sweco närmare 5 000 nya medarbetare genom aktiv rekrytering och förvärv. Tio förvärv genomfördes, som tillsammans tillförde 1,8 miljarder kronor i intäkter och mer än 1 200 nya experter, och utökade Swecos kompetens och räckvidd inom tillväxtområden.

Swecos kundfokuserade arbetssätt bekräftades i den årliga undersökningen med en genomsnittlig kundnöjdhet på 8,8 av 10. Sweco behåller sin position som en av branschens mest attraktiva arbetsgivare och medarbetarnöjdheten är fortsatt hög.

Swecos främsta bidrag till hållbar samhällsutveckling, för att uppnå bland annat minskat koldioxidavtryck, manifesteras genom de 150 000 pågående kundprojekten för privat och offentlig sektor. För den egna verksamheten har Sweco ett mål om klimatneutralitet till 2040, som bland annat ska uppnås genom att bolagets koldioxidutsläpp till 2030 halveras.

Informationen är sådan som SWECO är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-28 07:20 CET.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco, Foto Tobias Regnell
Åsa Bergman, vd och koncernchef Sweco, Foto Tobias Regnell
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner16.5.2024 10:49:32 CEST | Pressmeddelande

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

Ny Sweco-rapport: Stålindustrin tar täten i den gröna omställningen24.4.2024 07:25:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Sweco beskriver framstegen för den europeiska industrin i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp i hela förädlingsprocessen. Stålindustrin går i täten, med Sverige som ett ledande exempel, följt av cementindustrin. Även kemikalieindustrin och transportbranschen är på väg mot nettonollutsläpp. Rapporten lyfter dels hur faktorer som geopolitik, regelverk och teknisk utveckling driver denna omställning, dels möjligheter och risker att beakta när ny teknik som vätgas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrobränsle testas i industriell skala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye