Skogsindustrierna

Prisas för forskning om framtida sårförband från skogsråvara

Dela

Linn Berglund, forskare vid Luleå tekniska universitet, tilldelas 400 000 kr från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond genom priset Young Researcher’s Award. Med hjälp av nätverk av nanofiber från skogsråvara tar hon sig an en stor utmaning – att skapa ett funktionellt och hållbart material som kan användas som förband för svårläkta sår.

Linn Berglund är mottagare av priset Young Researcher’s Award från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond 2024
Linn Berglund är mottagare av priset Young Researcher’s Award från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond 2024 Foto: Luleå Tekniska Universitet

Svårläkta sår, exempelvis ligg- och trycksår samt brännskador, innebär stora problem för den som drabbas, och för hälso- och sjukvården medför svårläkta sår också betydande utmaningar när det gäller resursbehov och kostnader för behandling.

Med hjälp av nanofiber, de minsta beståndsdelarna i träråvara, vill Linn Berglund, doktor inom trä och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet, utveckla ett nytt sårförband. I det forskningsprojektet hon ska genomföra med hjälp av stipendiet från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond utgår hon från nanocellulosa som utvinns från sågspån och träråvara.

– Genom stipendiet kommer jag att undersöka och utveckla materialet utifrån dess funktion tillsammans med ett miljöperspektiv. Vi har fått fram lovande materialegenskaper, men bara för att vi utgår ifrån något biobaserat betyder det inte per automatik att det blir en miljövänlig produkt i slutändan, utan det är något vi behöver bedöma genom hela värdekedjan, säger Linn Berglund.

Material som älskar vatten
Det material som Linn Berglund medverkat till att ta fram har flera fördelar som lämpar sig för att bidra till att främja sårläkning.

– Det är tre väldigt specifika egenskaper vi tar tillvara i materialet. Nanocellulosans naturliga förmåga att absorbera mycket vätska då det är ett material som älskar vatten. I många andra applikationer kan absorptionsförmågan vara en utmaning, men när det gäller sårvård kan det nyttjas till en fördel. Dessutom har dessa material en förmåga att forma starka nätverk, vilket kan nyttjas för att framställa mekaniskt stabila strukturer. Hemicellulosans bidragande roll för nätverken är också väldigt intressant att studera närmare. Det är även ett transparent material, vilket skapar unika möjligheter, förklarar Linn Berglund.

För exempelvis brännskador så är det extra viktigt att miljön hålls fuktig men också att vätskan kan transporteras bort från själva såret för att främja läkningen.

– I och med att materialet är transparent kan sårläkningen följas utan att förbandet behöver öppnas för att se hur såret läker. På så vis kan onödiga förbandsbyten undvikas, berättar Linn Berglund.

Använder atomkraftsmikroskopi och reologi
En viktig förutsättning för forskningen är att kunna studera materialet i blött och svällt tillstånd. För att kunna göra detta kommer Linn Berglund genomföra studier tillsammans med SLU med hjälp av atomkraftsmikroskopi – som ger möjlighet att studera materialet på väldigt nära håll.

– Genom atomkraftsmikroskopi kommer vi kunna studera materialet i nanoskala i svällt tillstånd för att få en bättre förståelse för materialet, förklarar Linn Berglund.

I projektet kommer också en ny utrustning för reologimätningar vid Luleå Tekniska universitet att användas. Här kommer funktionen hos de utvecklade nätverken samt hemicellulosans roll för materialegenskaperna att studeras.

För att systematiskt kunna kartlägga miljöavtrycket av det framtida materialet kommer Linn Berglund att använda sig av livscykelanalys som ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan under produktens hela livscykel.

– Vi forskare är väldigt vana vid att sätta siffror och att jämföra material exempelvis utifrån deras mekaniska egenskaper. Men om vi vill få bekräftat att en innovation faktiskt är hållbar behöver vi även bedöma dess miljöpåverkan i framtagningen. När vi får sådan kunskap kan vi också optimera val av material och processer för att designa framtidens produkter utifrån både funktion och ett hållbarhetsperspektiv, säger Linn Berglund.  

– Genom sin forskning bidrar Linn Berglund till nya möjligheter för fler framtida och hållbara produkter från skogsindustrin, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna samt ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.

Priset delas ut den 24 april 2024 på Framtidsmötet, som arrangeras av Skogsindustrierna.

Motivering
Linn Berglund tilldelas Young Researcher’s Award om 400 000 kronor från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Hon tilldelas priset för sin forskning om ett framtida sårförband från skogsråvara som omfattar både kartläggning och förståelse för materialets funktion och miljöpåverkan. Forskningsprojektet visar möjligheter att bidra till att lösa en viktig samhällsutmaning och kan skapa framtida möjligheter till nya produkter från skogsindustrin.

Kontaktuppgifter till pristagaren
Linn Berglund, forskare vid Luleå tekniska universitet
tel: 0920-493381 / e-post: linn.berglund@ltu.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Linn Berglund är mottagare av priset Young Researcher’s Award från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond 2024
Linn Berglund är mottagare av priset Young Researcher’s Award från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond 2024
Ladda ned bild
Sundbladsfondens sigill
Sundbladsfondens sigill
Ladda ned bild

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Ny europeisk undersökning: Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar6.5.2024 07:58:59 CEST | Pressmeddelande

Den egna ekonomin följt av klimatförändringar är de enskilt viktigaste frågorna för européer. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ersätta fossila med biobaserade produkter för att möta de globala hållbarhetsmålen. Mest positiv till dessa produkters klimatnytta är man i Sverige. Det visar en ny stor europeisk undersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye