Afa Försäkring

Utökat postdoc-stöd utlyses: 2,4 miljoner för forskning inom arbetsmiljö

Dela

Afa Försäkrings postdoc-stöd ger möjlighet för forskare som är i början av sin karriär att fördjupa sin kompetens, utveckla sitt nätverk inför framtiden och samtidigt bidra till arbetsplatsers utveckling. Nytt för i år är att postdoc-stödet utökas till 2,4 miljoner kronor och att ett mentorskapsprogram införs. Bakom stödet står arbetsmarknadens parter.

Tre kvinnliga forskare i kontorsmiljö. En äldre forskare står och pekar på en tavla på väggen med text, medn två mer juniora forskare som sitter vid datorn tittar på tavlan och lyssnar på den äldre forskaren som säger något.
Förutom postdoc-stödet, så erbjuds postdoc-forskaren i år även möjlighet att ingå i ett mentorskapsprogram. Foto: Johnér Bildbyrå

– Arbetsmarknadens parter har genom Afa Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Utlysningen för årets postdoc-stöd har fokus på arbetsmiljö och vi är glada att i år kunna utlysa ett utökat postdoc-stöd på 2,4 miljoner kronor, säger Ulrika Hektor, chef på Afa Försäkrings avdelning för Forskning och Utveckling, FoU.

Mentorskap nytt erbjudande i årets postdoc-stöd

– Mentorskap är en ny möjlighet vi erbjuder forskaren när postdoc-ansökan beviljas. Mentorskapsprogrammet innebär att forskaren erbjuds kontakt med en senior forskare som ska fungera som stöd i postdoc-forskarens utveckling. Deltagande i mentorskapsprogrammet är frivilligt, säger Raili Uibo, forskningssekreterare Afa Försäkring.

– Formaliserade stödnätverk så som mentorskap ses som värdefulla av många forskare tidigt i karriären. Syftet med ett mentorskapsprogram är att stödja juniora forskare i deras professionella utveckling, främja kunskapsöverföring och öka deras forskningsproduktivitet, säger hon.

Samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten viktigt

– Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier samt att de ska kunna knyta kontakter inför sin fortsatta karriär, säger Ulrika Hektor.

Det är viktigt att ett samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. 
Minst 2–3 månader av postdoc-studier ska bedrivas på ett utländskt lärosäte.

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet inom fem år

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och arbetssjukdomar hos våra målgrupper. Målgrupper för utlysningen är arbetare och tjänstemän i privat sektor. Skillnader mellan könen bör belysas. Det är viktigt att forskningen ska kunna tillämpas och komma till nytta inom fem år, säger Ulrika Hektor.

Mer information:

Postdoc-stödet riktar sig till juniora forskare som är verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller universitetssjukhus, och som är i början av sina karriärer. Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan.

Utlysningen av postdoc-stödet startar den 11 april 2024. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 10 juni 2024. Mer information om utlysningen finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Kontakt:
Raili Uibo, forskningssekreterare Afa Försäkring: 08-696 46 18, raili.uibo@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.  

Nyckelord

Bilder

Tre kvinnliga forskare i kontorsmiljö. En äldre forskare står och pekar på en tavla på väggen med text, medn två mer juniora forskare som sitter vid datorn tittar på tavlan och lyssnar på den äldre forskaren som säger något.
Förutom postdoc-stödet, så erbjuds postdoc-forskaren i år även möjlighet att ingå i ett mentorskapsprogram.
Ladda ned bild
Tre kvinnliga forskare i kontorsmiljö. En äldre forskare står och pekar på en tavla på väggen med text, medn två mer juniora forskare som sitter vid datorn tittar på tavlan och lyssnar på den äldre forskaren som säger något.
Förutom postdoc-stödet, så erbjuds postdoc-forskaren i år även möjlighet att ingå i ett mentorskapsprogram.
Ladda ned bild

Afa Försäkring

9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Forskare vid Uppsala universitet får nära 5 miljoner för forskning om friskfaktorer inom socialtjänsten7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Pia Tham, forskare vid Uppsala universitet, som tilldelas nära 5 miljoner kronor för att undersöka hur friska arbetsgrupper inom socialtjänsten kan skapas och bibehållas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye