Skogsindustrierna

Viktiga satsningar på transportunderhåll saknas i vårbudgeten

Dela

Skogsindustrierna menar att behövs mer budgetmedel på både kort och lång sikt för att åtgärda det eftersatta underhållet av landets transportinfrastruktur.

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna Foto: Björn Leijon / Skogsindustrierna

– Tyvärr innehåller vårbudgeten inte de satsningar som krävs för att adressera det akut eftersatta underhållet av vägar och järnvägar som vår bransch och många med oss efterfrågar. Det är synd, för det behöver göras mer. Ett robust och effektivt logistiksystem är en förutsättning för att minska transportsektorns fossila utsläpp och stärka svensk konkurrenskraft, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.    

Skogsindustrin är landets största transportköpare och köper årligen transporttjänster till ett årligt värde av ungefär 25 miljarder. Verksamheterna bidrar med sysselsättning över hela landet och produkterna säljs över hela världen. Det gör att det eftersatta underhållet slår extra hårt mot branschen. Skogsindustrierna vill därför se rejäla satsningar för att rusta, effektivisera och modernisera den befintliga infrastrukturen för att komma till rätta med dagens eftersatta underhåll. Trafikverkets underhållsplan visar att utan nya satsningar kan det ta över 100 år innan underhållsskulden på järnvägen är åtgärdad.   

– Satsningen på vägunderhåll som regeringen hade med i sin höstbudget var positiv. Den typen av riktade förstärkningar och liknande satsningar på övriga järnvägsbanor som är viktiga för näringslivet vill vi se mer av, säger Viveka Beckeman. 

I Skogsindustrins Framtidsagenda har branschen satt upp löften till år 2040 för ökad klimatnytta, cirkularitet och rikare biologisk mångfald. Det omfattar olika initiativ kring exempelvis elektrifiering av transporter och utveckling av nya processer. Men det finns också ett beroende av politiska prioriteringar. 

– Parallellt med vad vi som bransch kan bidra med har den ekonomiska politiken en viktig betydelse om vi gemensamt ska förverkliga en mer hållbar framtid. Utöver transportinfrastruktur handlar det bland annat om investeringar i forskning, satsningar för att nå en ökad tillväxt i skogen, utbyggd energiinfrastruktur och främjande av infångning av biogen koldioxid, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Ny europeisk undersökning: Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar6.5.2024 07:58:59 CEST | Pressmeddelande

Den egna ekonomin följt av klimatförändringar är de enskilt viktigaste frågorna för européer. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ersätta fossila med biobaserade produkter för att möta de globala hållbarhetsmålen. Mest positiv till dessa produkters klimatnytta är man i Sverige. Det visar en ny stor europeisk undersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye