Svensk Dagligvaruhandel

Fakta om maten: Svenska hushåll spenderar allt mindre andel av sina inkomster på livsmedel

Dela

Mat på bordet har i alla tider varit en nödvändighet. Men trots att en kraftigt ökad köpkraft hos svenska hushåll har inneburit att hushållen över tid ökat sin konsumtion har andelen de spenderar på livsmedel och alkoholfria drycker samtidigt minskat rejält. Det visar en ny rapport Svensk Dagligvaruhandel tagit fram och som publiceras idag. 

I början av 1900-talet uppgick livsmedelsutgifterna för ett svenskt genomsnittshushåll till 44 procent av de totala inkomsterna. Samma siffra år 1952 var 33 procent. Idag utgör den bara cirka 13 procent av hushållens totala utgifter. Internationellt syns liknande tendenser som i Sverige. De flesta jämförbara europeiska länder har precis som Sverige upplevt långsiktig ekonomisk tillväxt och därmed större disponibla inkomster, medan en allt lägre andel läggs på livsmedel.

- Om vi hade lagt lika stor andel på livsmedel i dag som vi gjorde i början av 1900-talet hade hushållens utgifter för mat varit cirka 16 000 kr per månad. I stället köper hushåll idag livsmedel för ungefär 4 600 kr per månad, och har i stället ökat sin konsumtion av andra varor där den enskilt största delen går till boende. Men trots att dagligvaruhandeln idag tar en mindre andel av hushållens totala konsumtion är det viktigt att förstå att totalkonsumtionen har vuxit så pass mycket att livsmedelsbranschen också växer, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Den största andelen av den disponibla inkomsten läggs i dag på boendet, som i snitt står för 24 procent av hushållens utgifter. Bland övriga stora kostnadsposter finns också rekreation och kultur, bland annat representeras av datorer och böcker, som står för 12 procent. Transporter och fordon står för 12 procent och övriga varor och tjänster, bland annat representeras av personliga hygienartiklar och försäkringar, står för 11 procent. Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice står för 7 procent. Den disponibla hushållsinkomsten har växt med cirka 70 procent mellan 1995 och 2022.

 

Fakta om maten
Fakta om maten är en rapportserie som kortfattat belyser dagligvaruhandeln ur olika perspektiv. Varje rapport sätter fokus på en frågeställning och strävar efter att öka kunskapen om branschen. Den första i serien fokuserar på livsmedelskonsumtionen och hur denna förändrats över tid.  

Rapporterna skrivs på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel och är ett samarbete mellan Ek. Dr. och rådgivare Fredrik Bergström samt HUI Research.

För ytterligare frågor kontakta;
Cecilia Anneling, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, 0708-40 52 63

Kontakter

Dokument

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, City Gross, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) juni 202412.7.2024 09:13:34 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i juni var 2,6 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är betydlig lägre än i maj. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,1 procent, vilket fortsatt är lägre än den övergripande inflationen. I över ett halvår har vi haft en avtagande prisökningstakt på livsmedel, men det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss på en ny högre prisnivå och att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Pressmeddelande

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Sen tycker vi inte att man kan begränsa sig till att bara titta på bruttomarginalen, den ger inte en heltäckande bild. Då missar man de kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan. Därför hade det varit mer relevenat för Konkurrensverket att titta på rörelsemarginalen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmede

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye