BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kommenterar regeringens vårändringsbudget

Dela

Hur den statliga budgeten fördelas kan avgöra i vilken grad barns rättigheter kan tillämpas i praktiken. Nyligen presenterade regeringen sin vårändringsbudget och Bris ser en rad områden som särskilt påverkar barn och barns rättigheter.

Bris välkomnar det utökade stödet till den nationella stödlinjen för barn, som ger Bris förutsättningar att kunna fortsätta nå ut till barn som på olika sätt befinner sig i utsatta situationer. Samtidigt ser vi andra områden där det finns stora behov av ökade resurser. Det rör bland annat dagersättning till asylsökande och människor som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, ekonomiskt stöd till familjer och satsningar på skola och vård. 


De medel som enligt budgeten tillförs skola och vård är otillräckliga utifrån vilka behov som finns. Bris har sedan tidigare lyft vikten av att prioritera åtgärder som tryggar välfärden och menar att det är viktigt att lyssna till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som varnat för det tuffa ekonomiska läget för sina medlemmar, inte minst för regionerna. Det blir nu viktigt att ytterligare tillskott görs i höstens budget för att säkerställa likvärdig skola och vård för alla barn, inte enbart för att undvika uppsägningar och kompensera för inflationens konsekvenser.

Människor i behov av ekonomiskt stöd behöver stärkta åtgärder

De senaste årens svåra ekonomiska läge har fått stora konsekvenser för de människor som redan innan hade svårt att få pengarna att räcka till. Människor i behov av ekonomiskt stöd behöver stärkta åtgärder.

Bris har sedan tidigare belyst att dagersättningen för asylsökande inte har höjts på 30 år och understrukit att en höjning måste prioriteras. Frågan om höjd dagersättning har stöd hos en majoritet av befolkningen och har även drivits av Kristdemokraterna. Trots detta saknas en höjning i den ändrade budgeten.

När det gäller frågan om bostadsbidraget är Bris positiva till att regeringen förlänger bostadsbidraget, men ser kritiskt på att man återigen väljer att enbart förlänga bidraget. Bostadsbidraget bör bli permanent. Bris vill även poängtera att om bidraget på riktigt ska hjälpa familjer i ekonomisk utsatthet så är det angeläget att bostadsbidrag och andra bidrag inte dras av från försörjningsstödet.

Satsningarna på flyget är felprioriterade

Inför höstens budget ser Bris vikten av att regeringen ser över de prioriteringar som vårändringsgbudgeten visar och vill se en tydlig barnkonsekvensanalys av de satsningar regeringen gör. Det är en olycklig signal att satsningen på flygplatser mitt i en brinnande klimatkris är större än tillskottet till SiS och skolan tillsammans. Det läggs en miljard på flyget i budgeten – en god och likvärdig utbildning och stöd till barn i utsatthet måste få kosta mer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris stöttar barn med vänner eller syskon i kriminella nätverk23.4.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bris riktar strålkastarljuset mot närstående till personer som är kopplade till gängkriminalitet. Tusentals har redan nåtts av budskapet att de inte behöver vara ensamma med sina känslor genom kampanjen “Det är inte för sent”. – Vi vill att alla syskon, vänner och partners som behöver stöd ska veta att de har rätt till det. Och veta att Bris finns, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare vid Bris, Barnens Rätt i Samhället.

Bris och Telia har utvecklat anonyma SMS – en ny kanal till barnens stödlinje 116 11118.1.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Barn som söker stöd kan sedan tidigare kontakta Bris nationella stödlinje för barn anonymt via telefon, chatt och mejl. Det har länge funnits en efterfrågan från barn och unga att också kunna skicka sms. För att möta det behovet har Bris och Telia tillsammans utvecklat en ny teknisk lösning som innebär fullständig anonymitet för barn och unga när de SMS:ar Bris på kortnummer 116 111.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye