Sveriges Lärare

HÖK 24: Avtal klart för lärare i kommun- och regionsektorn

Dela

Sveriges Lärare, SKR och Sobona har enats om ett nytt kollektivavtal som reglerar villkoren för över 200 000 förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare i kommun- och regionsektorn. Avtalet är ettårigt och garanterar en kollektiv löneökning på 3,3 procent.

Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén, förbundsordförande Sveriges Lärare
Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén, förbundsordförande Sveriges Lärare

– Trots ett tufft ekonomiskt läge är siffran tillbaka i löneavtalet, helt i linje med Sveriges Lärares krav. Att avtalet är ettårigt innebär att vi behöver ha ett högt tempo med att göra verkstad av det. Samtidigt riktar vi redan nu blicken mot 2025 och vad som då kan göras för att ytterligare förbättra villkoren för kommunalt och regionalt anställda förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande för Sveriges Lärare. 

Centralt i det nya avtalet är också att utgångspunkterna för tjänsteplaneringen på arbetsplatsen förtydligas och förstärks. Alla lärare, i alla skolformer och verksamheter, har undervisning vilket innebär att de behöver tid till planering samt för- och efterarbete. HÖK 24 innehåller skrivningar om att dessa delar av kärnuppdraget ska dimensioneras i förhållande till varandra, liksom gentemot övriga arbetsuppgifter.

Sveriges Lärare har även kommit överens med SKR om att inleda samtal med staten om alla lärares rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, samt att parterna gemensamt med staten ska ta krafttag för att avhjälpa lärarbristen. 

– Med detta avtal har vi ett nytt verktyg för att med gemensam kraft förbättra lärares löner, arbetsmiljö, utveckling och inflytande på alla nivåer, något som också ökar kvaliteten i undervisningen. Den skenande arbetsbelastningen orsakad av nedskärningarna måste få ett stopp. Vi kommer nu lokalt och nationellt angripa den underfinansiering som våra medlemmar möter i skola, förskola och fritidshem och med full kraft påverka för att rätta till det som gått snett i svensk skolpolitik, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Sveriges Lärare. 

Det nya avtalet gäller från den 1 april och löper till och med den 31 mars 2025.  

Nyckelord

Kontakter

Om Sveriges Lärare

Sveriges lärare har det viktigaste samhällsuppdraget – att ge våra barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Och lärare ska ha bra löner och bra villkor. Som det största akademikerförbundet jobbar vi för att göra skillnad för Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 300 000 medlemmar är vi en kraft att räkna med på varje arbetsplats.

Följ Sveriges Lärare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Lärare

Sveriges Lärarstudenter: Fler praktiska inslag behövs i förskollärar- och lärarutbildningarna17.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Sveriges Lärarstudenter, ”Det är VFU som ger verkligheten”, visar att strax över hälften av alumner från förskollärar- och lärarutbildningarna önskar att de hade fått mer tid ute i verksamheterna. Sju av tio upplevde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), som bra eller mycket bra. Däremot finns det behov av förbättring och förändringar.

Sveriges Lärare efterlyser nationell digitaliseringsstrategi16.4.2024 08:59:53 CEST | Pressmeddelande

I en ny rapport med titeln ”Lärarledd digitalisering? Möjligheter och förbehåll på tröskeln till ett nytt AI-landskap”, har Sveriges Lärare undersökt hur lärare och förskollärare ser på användningen av digitalisering och artificiell intelligens (AI) i skolväsendet. Lärarna intar en avvaktande hållning till AI. De minns tidigare digitaliseringsinvesteringar, beslutade av ivriga huvudmän, som gick fort men fel. Resultaten pekar också på en signifikant skillnad mellan tillgängliga resurser och lärarnas behov när det gäller kompetensutveckling och arbetsmiljö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye