Vårdföretagarna

Ny forskarrapport: Granskning av sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm - Regionledningen saknar lämpliga beslutsunderlag och har inte utrett förslagen ordentligt innan de genomförts. Det är riskfyllt att snabbt genomföra stora outredda förändringar av en så komplex verksamhet som specialistvård.

Dela

Sedan valet 2022 har den rödgröna koalition som styr Region Stockholm satt i gång långtgående förändringar av sjukvården. Vårdval och privat vård ska ersättas av upphandlingar och vård i regionens regi. Vårdföretagarna har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Forskarrapporten visar att de beslutsunderlag som finns innehåller alldeles för enkla analyser som inte håller för granskning. Rapportförfattarna har begärt ut relevanta handlingar från regionen för att se vilka konsekvensanalyser som ligger bakom den nya politiska inriktningen. Till deras förvåning visade det sig att beslutsunderlag i flera fall saknas helt.

Regionens omställningsplan hänvisar till exempel till en genomlysning av samtliga vårdval och ”fördjupad utredning” för de områden där utmaningarna är störst. Men inga genomlysningar eller utredningar tycks existera. Efter upprepade förfrågningar har man fått bekräftat att inget sådant material finns att tillgå.

Planerade besparingar inom andra vårdområden framstår även de som ogrundade förhoppningar. Risken är i stället uppenbar att vårdköerna kommer att växa (och den lagstadgade vårdgarantin åsidosättas) i jakten på minskad vårdkonsumtion.

- Det är en omfattande omställning av sjukvården som regionstyret fattat beslut om. Det rör sig om cirka 1,2 miljoner patienter och 4,2 miljoner vårdkontakter årligen. En rimlig utgångspunkt och förväntan vid en sådan här stor förändring av stockholmarnas sjukvård är att den föregåtts av en gedigen analys. Vad kommer dessa förändringar innebära för patienterna och vad kommer det i slutändan att kosta? Rapporten visar svart på vitt att det inte finns någon seriös konsekvensanalys från den styrande majoriteten i Region Stockholm. Omställningsplanen riskerar därför att skapa stora problem för väldigt många patientgrupper och skada högspecialiserad vård som byggts upp under lång tid, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna. 

Kontakter

Bilder

Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR2.5.2024 13:51:32 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare29.4.2024 11:00:17 CEST | Pressmeddelande

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

Pressinbjudan: Rapportsläpp: Experiment Stockholm – Vad säger forskningen om omställningsplanen för sjukvården i region Stockholm?18.4.2024 12:20:45 CEST | Pressmeddelande

I Region Stockholm pågår en stor och snabb omställning av sjukvården i enlighet med det rödgröna styrets så kallade omställningsplan. Vårdföretagarna, som tidigare riktat hård kritik mot bristen på konsekvensanalys har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Ny rapport: Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag granskat kostnadseffektiviteten i personlig assistans.17.4.2024 12:53:56 CEST | Pressmeddelande

Det finns en felaktig föreställning i politiken om att personlig assistans är dyrt och att färre brukare skulle innebära en besparing. Såväl S- som M-ledda regeringar har därför velat spara på assistansen. Men i den rapport som Grant Thornton tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna framgår att assistans är ekonomiskt fullt jämförbar med andra insatser.

Ny rapport: Fler privata operationer kapar köer och kostnader - En jämförande analys av privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader15.4.2024 08:30:09 CEST | Pressmeddelande

Vårdföretagarna har låtit analysföretaget Sirona jämföra pris och kvalitet för fyra vanliga ingrepp i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Kostnaderna för höftledsoperationer, knäledsoperationer, gråstarrsoperationer och framfallskirurgi i offentlig respektive privat regi har jämförts och resultatet är tydligt: I privat regi får man betydligt mer vård per skattekrona.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye