Industriarbetsgivarna

Ny rapport pekar på flera utmaningar för Kalmars infrastruktur, el- och kompetensförsörjning

Dela

En ny rapport från Industriarbetsgivarna och Transportföretagen pekar på flera utmaningar för länet: mer personal, mer fossilfri el och bättre infrastruktur behövs för att säkra industri och transporter.

Rapporten ”Basindustrins och transportnäringens betydelse för Kalmar län” visar på de utmaningar som måste hanteras för att det även i framtiden ska vara möjligt att våra företag har en ledande roll i arbetet med att ställa om sin verksamhet för att ge minsta möjliga klimatpåverkan, för jobb och stärkt konkurrenskraft. 

–  Genom rapporten vill vi visa på de möjligheter men också de utmaningar som basindustrin och transportsektorn står inför i Kalmar län, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Basindustrin står för cirka 20 procent av Sveriges BNP. Drygt 90 procent av basindustrins produktion exporteras. Basindustrin är viktig för sysselsättningen. 

– Industrins konkurrenskraft i Kalmar och i hela landet påverkar sysselsättningen. Det är genom ökad tillväxt och produktivitet som industrin kan skapa utrymme för fler jobb och för grön omställning. Därför har vi ringat in ett antal frågor och åtgärdsförslag för industrin och transporterna att fortsatt kunna utvecklas, konkurrera och exportera, säger Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Transportnäringen är i sin tur helt avgörande för att samhället ska fungera. Konkurrenskraftiga transporter är en förutsättning för svensk export. Över 90 procent av all export går via de svenska hamnarna. Hamnarna i Kalmar län har en viktig roll för att få ut svenska produkter på den internationella marknaden.

– Nu vill vi uppmana ansvariga politiker, såväl på kommunal nivå som på regional och nationell nivå att omgående arbete för att skapa de bästa förutsättningarna. Detta för att länet även i framtiden ska ha en basindustri och transportsektor som bidrar till en fortsatt positiv utveckling av Kalmar län och hela Sverige, avslutar Tina Thorsell.

Dessa frågor behöver lösas för att basindustrin och transportsektorn i Kalmar län ska kunna bidra till jobb och grön omställning.  

1. Brist på personal och möjligheten att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen i länet.

Dimensionera utbildningarna efter arbetsmarknadens behov, stärk yrkesprogrammens koppling till industrin, se över gymnasieskolans programstruktur, ge fler tillgång till yrkesvux och skapa fler platser på yrkeshögskolan.

2. Tillgången till fossilfri energi till konkurrenskraftiga priser såväl i länet som i hela landet.

Förenkla och förkorta tillståndsprocesserna som idag bromsar utbyggnaden av elsystemet elnät och elproduktion. Värna befintlig elproduktion, som vattenkraft och kraftvärme och underlätta utbyggnaden av ny kärnkraft.

3. En väl underhållen infrastruktur för att det ska vara möjligt för transportsektorn att tillgodose kravet på leveranssäkerhet.

Bygg bort flaskhalsar och kapacitetsbrister i väg- och järnvägssystemet, öka tempot för uppgradering av infrastruktur som klarar 74 tons lastbilar och skapa sammanhängande transportstråk för 74 tons lastbilar. Halvera underhållsskulden till 2030 med en långsiktigt finansierad underhållsplan för infrastrukturen. Förstärk stöden till laddning för tunga fordon. Stötta aktörer som utvecklar produktion av fossilfria flyg- och sjöfartsbränslen och inför ett investeringsstöd till elanslutning för fartyg i hamn.

­Ladda ner rapporten Basindustins och transportnäringens betydelse för Kalmar län.

För pressfrågor kontakta Johan Hasslow,Transportföretagen johan.hasslow@transportforetagen.se eller Ebba Fredin, Industriarbetsgivarna, ebba.fredin@industriarbetsgivarna.se eller 0730-447120

Kontakter

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna och IKEM: Så ser förutsättningar ut inför avtal 20257.6.2024 08:19:37 CEST | Pressmeddelande

Svensk industri är avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och företagens internationella konkurrenskraft påverkar vilka löneökningar Sverige kan hantera. Hur ser förutsättningarna ut inför avtalsförhandlingarna 2025? Välkommen på pressträff med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 14 juni kl 9.30.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye