Akavia

Saco-S och Arbetsgivarverket överens om löneavtal inom statlig sektor

Dela

Saco-S och Arbetsgivarverket har kommit överens om nya formuleringar i löneavtalet inom det statliga avtalsområdet (RALS-T). De nya bestämmelserna börjar gälla från och med den 1 oktober 2024 och omfattar flera viktiga förändringar vars syfte är att underlätta kompetensförsörjningen inom statlig sektor.

Från vänster: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket - Anna Falck, Arbetsgivarverket - Anna Westling, Saco-S - Andreas Nyström Saco-S - Åsa Pyka, Arbetsgivarverket - Anna Steen, Saco-S - Karin Åslund, Arbetsgivarverket
Från vänster: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket - Anna Falck, Arbetsgivarverket - Anna Westling, Saco-S - Andreas Nyström Saco-S - Åsa Pyka, Arbetsgivarverket - Anna Steen, Saco-S - Karin Åslund, Arbetsgivarverket

Saco-S och Arbetsgivarverket fortsätter att tillsammans utveckla partssamarbetet och sektorns villkor. Det uppdaterade löneavtalet, RALS-T, har tillkommit genom nära och kontinuerlig dialog i över ett års tid.

- Arbetet med att utveckla avtalet parterna emellan har omgärdats av mycket konstruktiv dialog. I det reviderade RALS-T har vi genomfört ett antal förändringar, förbättringar och förtydliganden, och en viktig del har varit hur vi tillsammans kan arbeta för att säkra kompetensförsörjningen inom statlig sektor långsiktig, säger Anna Steen, ordförande för Saco-S.

Det konstruktiva partsarbetet visar att det går att utveckla ett tillsvidareavtal över tid utan att det behöver sägas upp.

- Tillsammans med Arbetsgivarverket fortsätter vi att utveckla sektorns villkor och verksamhet. Det är de centrala parternas gemensamma ansvar att utveckla avtalen, och vi är väldigt glada över att vi tillsammans med Arbetsgivarverket hittat ett effektivt och tydligt format för framtida arbete med våra avtal, säger Anna Steen.

De nya bestämmelserna i korthet:

  • Tydliggörande av vad lokala kollektivavtal kan tecknas kring, och vad parterna måste vara överens om.
  • Förstärkning kring kvalitet och ambition i det lokala lönebildningsarbetet, med fokus på långsiktighet.
  • Förtydligande i kopplingen mellan kompetensförsörjning och lönebildning, liksom att aktuella BESTA-klassificeringar är en förutsättning för att kunna genomföra lönekartläggningar enligt metodstödet BESTA-vägen.
  • En tydligare hantering av lönesättningen för fackligt förtroendevalda på heltid.
  • Den alternativa ordningen vid en eventuell oenighet vid lönesamtal har fått en ny benämning: Förstärkt dialog chef och medarbetare.
  • Avtalet heter formellt Rals 2010-T i 2024 års lydelse.


För mer information, vänligen kontakta:
Joseph Borenstein, enhetschef Kommunikation & varumärke på Akavia (kontaktförbund inom Saco-S)
0730-53 20 94 eller joseph.borenstein@akavia.se

Kontakter

Bilder

Saco-S - akademiker i staten Saco-S arbetar för att arbetslivet utvecklas i rätt riktning och förhandlar kollektivavtal för de som är statligt anställd akademiker.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Saco-S: Minskat förtroende på Regeringskansliet efter Tidölönerna26.4.2024 09:57:14 CEST | Pressmeddelande

I dag hördes statsminister Ulf Kristersson i konstitutionsutskottet mot bakgrund av Regeringskansliets användning av Tidöavtalet som grund för lönesättningen. Saco-S välkomnar tydliggöranden om vikten av tjänstemännens oberoende politiska ställning, men ser mycket allvarligt på till vilken grad hanteringen av lönesättningsprocessen påverkat förtroendet för arbetsgivaren. Regeringskansliet har nu ett viktigt arbete framför sig för att återupprätta förtroendet.

Välkommet besked från regeringen om lärosätenas ersättningssystem för livslångt lärande18.4.2024 13:39:52 CEST | Pressmeddelande

Idag meddelade regeringen att en utredare ska se över hur lärosätenas utbildningsutbud kan utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad. Akavia, som länge har efterfrågat en översyn av ersättningssystemet för det livslånga lärandet, välkomnar beskedet och hoppas att det innebär att regeringen till fullo förstår den centrala roll som universitet och högskolor spelar för det livslånga lärandet.

Akavia om vårbudgeten: regeringens kortsiktighet riskerar försvåra kompetensförsörjningen15.4.2024 10:16:07 CEST | Pressmeddelande

Akavia är starkt kritisk till regeringens aviserade inriktning kring neddragning av fristående kurser och distansutbildning, som går helt emot de behov som finns för omställning och livslångt lärande på arbetsmarknaden. Akavia välkomnar dock tillskotten i vårändringsbudgeten till vissa myndigheter – samtidigt har de breda neddragningarna i höstens budget redan fått negativa konsekvenser och ryckigheten slår hårt mot kompetensförsörjningen på myndigheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye