Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR

Dela

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.  

Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna Inga restriktioner

Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi.

Antalet som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi har dock successivt minskat sedan 2021, från 15 300 i mars 2021 till 10 600 i mars 2024. Det är en minskning med 4 700 personer, motsvarande drygt 30 procent.

Andelen av de som väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi längre än 90 dagar har minskat från 55 procent i mars 2021 till 39 procent i mars 2024.

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi.

Klart största andel var det i Region Skåne där 51 procent väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Det motsvarade drygt 2 000 personer och utgjorde 19 procent av samtliga personer i Sverige som väntat längre än 90 dagar. 

Flest som väntat längre än 90 dagar på åtgärd/operation inom ortopedi var det i Region Västra Götaland där antalet var närmare 2 600 personer. 

Lägsta andel som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi i mars 2024 var det i Region Jönköping. Andelen var 11 procent och det motsvarade totalt drygt 70 personer. 

- Utvecklingen av vårdköerna går åt olika håll. Andelen som väntat längre än vårdgarantin på ett första besök med en specialist har minskat något medan andelen som väntat längre än vårdgarantin för en åtgärd eller operation ökat något, säger Björn Arnek, branschekonom. 

- För varje enskild patient som konstateras behöva ortopediskt specialistvård är den positiva trenden glädjande. De stora regionala skillnaderna är dock fortsatt problematiska, liksom de totala väntetiderna. 90 dagars vårdgaranti för den som behöver en operation, är ju tre månader som ofta föregås av en vad som kan vara en lång period av utredning och symtom, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård. 

Kontakter

Bilder

Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild
Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård
Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Ny rapport: Valfrihetens historia inom vård och omsorg30.5.2024 15:48:02 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Vårdföretagarna rapporten "Valfrihetens historia - En historisk kartläggning av de politiska reformerna och strömningarna av valfrihet inom vård och omsorg". Syftet med rapporten är dels att kartlägga de historiska förändringarna som skett inom vård och omsorg avseende valfrihet, dels att följa de politiska strömningarna som ägt rum parallellt. Rapporten gör en djupdykning i valfrihetens historia och de politiska reformer som lett fram till dagens system.

Månadens Assistansbarometer: Inför generell tillståndsplikt för assistans – kryphål för oseriösa aktörer måste bort.27.5.2024 13:45:43 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning rör det faktum att alla slags anordnare har minskat de senaste åren – förutom den där brukaren själv anställer sina assistenter och sköter assistansen. Den kategorin har ökat markant med hela 45 procent mellan januari 2020 och april 2024. Vårdföretagarna ställer nu krav på att även den som formellt anställer sina egna assistenter ska ha tillstånd för att minska risken för välfärdsbrottslighet.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare29.4.2024 11:00:17 CEST | Pressmeddelande

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye