If Skadeförsäkring

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet

Dela

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024. 

Morten Thorsrud, koncernchef på If.
Morten Thorsrud, koncernchef på If. Pressbild: If

Ökning inom personförsäkring speglar samhället

Den positiva utvecklingen stöddes av en tillväxt på 7 procent inom Egendom och 14 procent inom Personförsäkringar, vilket är i linje med den trend vi ser i samhället; att allt fler investerar i sin personliga hälsa och välbefinnande, även i tuffare ekonomiska tider för både företag och hushåll. Vår kommande Nordic Health report, där vi samlar insikter om människors upplevda hälsa i Norden, visar att nästan hälften är villiga att betala extra för förebyggande hälsotjänster.

Nöjda kunder och väl positionerade för framtida tillväxt

Hög förnyelsegrad under Q1 (9/10) inom alla affärsområden trots prisförändringar för att kompensera för ökade inflationskostnader. Detta indikerar att vi är väl positionerade på marknaden med vår mångsidiga verksamhet för att fortsätta på en stadig tillväxtväg.

Totalt rapporterar If ett resultat före skatt på 4 017 MSEK (3 773) för det första kvartalet 2024, vilket motsvarar en ökning med 6,5 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat från försäkringstjänster för det första kvartalet minskade till 1 924 MSEK (2 428), med en totalkostnadsprocent på 86,8 procent (82.4).

Resultatet påverkades negativt av det hårdaste vintervädret vi haft i Norden sedan 2010, och stormen Ingunn, vilket resulterade i ökade skador, särskilt i Norge och Sverige. Plötsliga väderomslag orsakade också en ovanligt stor variation av skador på både motorfordon och egendom.

"Det extrema vädret testar vår och hela samhällets beredskap. Hållbarhet är en integrerad del av vår kärnverksamhet med ambitiösa vetenskapsbaserade mål för att minska klimatutsläpp. Vår ambition är att aktivt bidra till ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle."

"Jag är väldigt stolt över det arbete vi gör för att hjälpa våra kunder att vara förberedda och att vi finns där när något inträffar. Vår förmåga förstärks ytterligare av vår marknads- och affärsområdesdiversitet, vilket innebär att utmaningar inom ett område kan kompenseras av starka resultat inom andra områden, vilket ger ekonomisk stabilitet över tid."

Morten Thorsrud, Koncernchef på If

Koncernresultat

  • Bruttopremieinkomsten ökade med 7,6 procent (exklusive valutaeffekter) för Q1 2024 jämfört med föregående år (Q1 2023: 6,1)
  • Bruttopremieinkomst: 23 513 MSEK (22 033)
  • Resultat från försäkringstjänster: 1 924 MSEK (2 428)
  • Finansiellt resultat: 2 116 MSEK (1 400)
  • Resultat före skatt: 4 017 MSEK (3 773)
  • Totalkostnadsprocent: 86,8 (82,4)

Det svenska resultatet

  • Bruttopremieinkomst: 6 237 MSEK (5 759)
  • Resultat från försäkringstjänster: 521 MSEK (893)
  • Totalkostnadsprocent: 89,1 (80,5)

If är en del av Sampo Group, den ledande skadeförsäkringskoncernen i Norden och den enda försäkringsgivaren som erbjuder tjänster i alla nordiska länder, kundsegment och produkter. Koncernen är också en betydande aktör på den växande marknaden för digital skadeförsäkring i Storbritannien. Sampo är noterat på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm.

För ytterligare detaljer, besök gärna: www.sampo.com/result för engelskt material.

För mer information, vänligen kontakta:

Ifs presstjänst +46 8 410 023 03, press@if.se

Sampo: Maria Silander, Communications Manager, Media Relations, tel. +358 10 516 0031

Kontakter

Om oss

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

Sjukskrivningar av stress på rekordnivå – se regionala variationerna21.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar dramatiskt och i slutet av förra året var antalet sjukskrivna till följd av stress högre än på flera decennier. Åtta av tio som drabbas är kvinnor, visar Ifs genomgång och regionala kartläggning av Försäkringskassans senaste siffror. ”Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye