Stockholms läns sjukvårdsområde

Tryggt och enkelt för äldre i Nacka när kommun och region samarbetar

Dela

Nu kan seniorer i Nacka möta sina vårdgivare och kommunkontakter vid ett och samma tillfälle. Det underlättar för den enskilde samtidigt som tryggheten ökar.

Ulrika Cadeau Mårtensson och Frida Garcia Wennström
Ulrika Cadeau Mårtensson och Frida Garcia Wennström

Den gemensamma seniormottagningen är ett resultat av samarbetet mellan Region Stockholm och Nacka kommun. Tillsammans erbjuder Boo vårdcentral, Nacka RehabCentrum och Nacka kommuns äldreenhet en gemensam seniormottagning för invånare som är 75 år eller äldre med komplexa sjukdomstillstånd. Här kan invånaren möta vårdgivare och biståndshandläggare vid ett och samma tillfälle.

Enklare för äldre

- Att vi sitter tillsammans och har ett nära samarbete underlättar för de äldre. De behöver inte förstå våra organisatoriska gränser och vem som har ansvar för vad. Vi tar ett gemensamt ansvar för att de ska få det stöd de behöver, säger Frida Garcia Wennström, biståndshandläggare Nacka kommun.

På seniormottagningen erbjuds seniorerna vård utifrån sina behov. Förutom biståndshandläggare, sjuksköterska och fysioterapeut kan de äldre även möta exempelvis läkare, dietist eller demenssjuksköterska.

Tvärprofessionellt stöd

Sedan seniormottagningen startade i september 2023 har de tagit emot ett hundratal invånare. Ofta är det vårdgivare eller kommunens medarbetare som uppmärksammar invånarens behov av tvärprofessionellt stöd, men det kan också vara en anhörig som hör av sig vid exempelvis oro för demens.

- En typisk patient på vår seniormottagning är en äldre person som skrivs ut från sjukhuset. Då är det vanligt att behovet av insatser ökar under en tid. Den äldre kan exempelvis ha behov av både utökade omsorgsinsatser från hemtjänst, viss sjukvård från vårdcentralen, rehabilitering och hjälpmedel i hemmet från rehab. Då underlättar det för invånaren att inte själv behöva ta alla kontakter, säger Ulrika Cadeau Mårtensson, enhetschef Boo vårdcentral.

Förebyggande insatser

Seniormottagningen har gemensam rond en gång i veckan då de går igenom alla ärenden. Beslutsvägarna är korta och likaså handläggningstiderna. Genom att de har god kunskap om varandras ansvarsområden underlättas samarbetet. De använder varandras kompetenser effektivt.

- De äldre blir fler samtidigt som vi som arbetar blir färre. Vi behöver hitta smarta arbetssätt för att våra resurser ska räcka till. Genom att arbeta förebyggande och tidigt upptäcka medicinska och sociala problem behöver behovet av vård och omsorg inte växa sig lika stort och invånaren slipper onödigt lidande, säger Ulrika Cadeau Mårtensson.

Teamet som arbetar på seniormottagningen möter i de allra flesta fall invånaren i deras eget hem. Det ger en bättre samlad bild av den äldres situation och behov av insatser.

- Äldre personer kan ha upparbetade kontakter med sin vårdcentral men inte själva varken tänkt på eller tyckt att de behöver någon typ av stöd från kommunen. Då kan vårdcentralen, vid besök hos de äldre när de ser ett behov, fråga om de får ta med sig kommunens biståndshandläggare vid nästa besök. Vi får på så vis en möjlighet att berätta om det stöd vi kan erbjuda. Genom samarbetet når vi ut bättre till våra invånare, säger Frida Garcia Wennström.

Nyckelord

Kontakter

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare.

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

KBT mot sömnlöshet hjälper även mot depression18.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskare verksamma vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm har visat att psykologisk behandling för insomni, sömnlöshet, ofta hjälper även vid depressiva symtom. En färsk studie ger stöd för att man bör överväga att i första hand ge kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni när en patient har både insomni och depression, istället för KBT för depression. KBT för insomni är nämligen hjälpsamt mot både depression och insomni samtidigt.

Stora skillnader i den arbetsrelaterade folkhälsan i Stockholms län14.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det finns stora skillnader mellan olika grupper när det gäller den arbetsrelaterade hälsan i Stockholms län, visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Bland annat visar rapporten att kroppslig smärta varierar stort mellan yrken. Bland kvinnliga vårdbiträden rapporterar omkring hälften eller mer att de ofta har ont i kroppen. Rapporten visar också att det i flera yrkesgrupper med låga kvalifikationskrav finns en hög andel som tror att de inte kan arbeta kvar i yrket om två̊ år på̊ grund av sin hälsa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye