Läkemedelsverket

Medicinens verksamma ämne är poängen – nu blir detta tydligare för patienten

Dela

För att göra läkemedelsanvändningen mer patientsäker införs en mer enhetlig och tydligare beskrivning av läkemedels innehåll. Ett myndighetsgemensamt arbete har lett fram till att patienten i framtiden ser samma information om substansen i sina läkemedel oavsett var den tar del av informationen.

Ett äldre par granskar läkemedelsförpackningar och dess information
Medicinens verksamma ämne är det som ger läkemedlet dess effekt. I framtiden ser patienten samma information om innehållet i sina läkemedel oavsett var den tar del av informationen.

Eftersom det svenska utbytessystemet för läkemedel innebär att patienten kan få ett annat läkemedel än vad som står på receptet, kan det för många vara en stor utmaning att känna igen sin medicin och följa ordinationen på rätt sätt under hela behandlingsperioden. Utbytessystemet kommer inte att ändras, men möjligheten till en mer patientsäker användning kommer att öka framåt.

Säkrare användning med en röd tråd

– Vad vi vill förmedla genom det här regeringsuppdraget är att läkemedelsnamnet spelar mindre roll. Det är medicinens verksamma ämne som är poängen, det är det som ger läkemedlet dess effekt. Detta har vi tagit fasta på genom att arbeta igenom substansbenämningarna för 14 000 läkemedel, säger Catarina Bernet, utredare vid Läkemedelsverket. Substansnamnet ska användas till patienten i hela kedjan i de situationer då patienten behöver information om sina läkemedel.

Genom att det verksamma ämnet benämns på samma sätt i mötet mellan patient och förskrivaren och vid dialog med farmaceuten på apotek ökar patientens möjlighet att känna igen sitt läkemedel. 

– Målet är att samma benämning också ska visas på apoteksetiketten och på olika läkemedelslistor som patienten har tillgång till. Detta kommer vara fokus i det fortsatta arbetet tillsammans med vård- och apoteksaktörer, säger Annika Forsén, senior rådgivare på E-hälsomyndigheten.  

– Vi hoppas att den här viktiga detaljen ska minska risken för missförstånd och felanvändning. Därmed blir läkemedelsanvändningen mer patientsäker, särskilt i de fall då patienten har fått sitt läkemedel utbytt på apoteket, säger Catarina Bernet. 

När införs förändringen?

Ambitionen är att denna förbättring ska tas i bruk så snart som möjligt, men införandet kräver uppdateringar av befintliga systemstöd både inom hälso-sjukvården och apotek, vilket gör det svårt att i nuläget ange när införandet är klart hos alla berörda.

Vad är ett verksamt ämne?

Ett läkemedel består av flera olika ämnen. Det verksamma ämnet, eller aktiva substansen, ger medicinen dess effekt. 

Vad är generiskt utbyte?

I Sverige har vi ett generiskt utbytessystem. Utbytbara läkemedel innehåller samma aktiva substans, samma läkemedelsform och styrka. De ska också vara medicinskt likvärdiga med varandra.  Apotek ska byta ut ett förskrivet läkemedel till ett annat likvärdigt läkemedel som har det lägsta försäljningspriset vid expedieringstillfället.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye