Läkemedelsverket

Ett och samma substansnamn i hela kedjan – för patientens skull

Dela

Patienten ska möta samma substansnamn genom hela sin läkemedelsbehandling. Det är målet för ett myndighetsgemensamt arbete där nu första steget är taget.

Äldre man får läkemedelsrådgivning på apotek
Den röda tråden i patientens behandlingen blir i framtiden läkemedlets aktiva substans. Förhoppningen är att minska de missförstånd som idag kan uppstå på grund av olika namn på utbytbara läkemedel, med felaktig läkemedelsanvändning som följd. Foto: Johnér

Det svenska utbytessystemet för medicinskt likvärdiga läkemedel innebär att läkemedelsnamnet och utseendet på patientens läkemedel idag kan skilja mellan det som förskrivs och det som expedieras på apoteket. Det innebär också att patienten kan få olika utbytbara produkter vid olika uttag under receptets giltighetstid. Så kommer det fortsatt vara, men för att patienten lättare ska känna igen sina läkemedel trots dessa skillnader är nu ett första steg förberett mot målet med en mer patientsäker användning.

Röd tråd för patientsäkerhet

– Den röda tråden i behandlingen för patienten blir nu den aktiva substans som läkemedlet innehåller. Det är viktigt eftersom vi då kan minska de missförstånd som idag kan uppstå på grund av olika namn på utbytbara läkemedel, med felaktig läkemedelsanvändning som följd. Vi har sett över benämningarna så att de ska vara mer enhetliga genom patientens hela behandlingsresa, säger Catarina Bernet, utredare på Läkemedelsverket.

Arbetet med att ta fram en enhetlig och mer patientanpassad information baserat på den aktiva substansen i läkemedlet har Läkemedelsverket gjort i samarbete med E-hälsomyndigheten. Förhoppningen är att det substansbaserade namnet blir en informationsbärare i kommunikationen mellan förskrivare och patient och mellan farmaceut och patient vid expediering på apotek. 

– Målet är att samma substansbaserade namn också ska finnas på apoteksetiketten och på olika läkemedelslistor som patienten har tillgång till. Detta kommer vara fokus i det fortsatta arbetet tillsammans med vård- och apoteksaktörer, säger Annika Forsén, senior rådgivare på E-hälsomyndigheten. 

14 000 läkemedel i ett första steg

Grunddata för alla omkring 14 000 godkända humanläkemedel finns förberedda. När IT-systemen inom apotek och hälso-sjukvården är uppdaterade med denna information kommer denna data bli tillgänglig för patienten. 

– De allra flesta läkemedel innehåller endast en aktiv substans men för övriga finns det en större komplexitet med olika sammansättningar där vi har arbetat fram regler för hur de ska benämnas. Ambitionen är att denna förbättring ska tas i bruk så snart som möjligt, men införandet kräver uppdateringar av befintliga systemstöd både inom hälso-sjukvården och apotek, vilket gör det svårt att i nuläget ange när införandet är klart hos alla berörda, säger Catarina Bernet. 

Parallellt pågår också ett separat arbete med att i ett senare skede möjliggöra förskrivning med substansnamn.

Vad handlar regeringsuppdraget om?

E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket tillgängliggör på uppdrag av regeringen en patientanpassad benämning för aktiv substans. Informationen ska användas på apoteksetiketter, på utskrifter till patient och i digitala kanaler, men även i vårdinformationssystem och apotekssystem. 
Arbetet har genomförts i dialog med aktörer inom hälso- och sjukvården och apotek.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye