Örebro universitet

Inbjudan till media - 50 Örebroare i ”Medborgarråd” om att göra Örebro klimatneutralt

Dela

Örebro kommun som geografiskt område ska vara klimatneutralt år 2045.  Ett led i arbetet är det ”Medborgarråd” som möts lördag och söndag 25-26 maj, där 50 Örebroare ska att ta fram konkreta förslag för att minska klimatpåverkan.

Medborgarrådet är ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet.

Fasad Novahuset med text "Örebro universitet"

Under lördag och söndag 25-26 maj samlas deltagarna på Örebro universitet för att tillsammans ta del av kunskap om och diskutera klimatomställningen.  

– Deltagarna ska ta fram rekommendationer som ska föras vidare till lokala politiker. Dessa rekommendationer visar vilka åtgärder för att nå klimatneutralitet som stöds av denna grupp Örebroare, en grupp som återspeglar den stora variationen i åsikter, intressen och förutsättningar som finns i kommunen, säger Martin Karlsson, forskare i statskunskap.

– Medborgarrådet är också värdefullt för att ge upphov till nya idéer och infallsvinklar som sällan kommer fram i klimatarbetet, säger han.

Martin Karlsson genomför medborgarrådet tillsammans med kolleger vid Örebro universitet och tjänstepersoner på Örebro kommun.

Enligt honom är medborgarråd ett slags demokratiexperiment som ger unika möjligheter att studera  politiskt deltagande:

– Vi kan till exempel besvara frågor om vilka faktorer som hindrar och möjliggör att medborgare väljer att delta politiskt. Vi kan också studera hur medborgares åsikter påverkas av att diskutera politiska frågor tillsammans med andra.

Medborgarrådet ska ta sig an flera teman kopplade till klimatet. Under rubriken konsumtion ska deltagarna ta upp olika aspekter av ökad hållbarhet, som till exempel att låna i stället för att köpa nytt, reparera, minska matsvinn och förändra sina semestervanor. Andra ämnen är energi och elektrifiering, byggande, transporter och bilism.

Den andra dagen, söndagen, avslutas med ett panelsamtal med politiker som tar emot de förslag som grupperna arbetet fram under helgen.

– Våra val påverkar klimatet. Medborgarrådet ger oss inom politiken en unik möjlighet att få värdefulla insikter och förslag direkt från invånarna. Det hjälper oss att fatta beslut som speglar deras behov och perspektiv. Vi tar med oss dessa viktiga inspel och ska arbeta för att om möjligt omvandla dem till konkreta åtgärder, säger Anna Ekström, C, ordförande i kommunens hållbarhetsutskott.

Medborgarrådet håller på från kl 9 lördag 25 maj till och med det avslutande panelsamtalet kl 16.50 på söndag 26 maj.

Media är välkomna!

Plats: Forumhuset, Örebro universitet

FAKTA

Örebro kommun har som mål att Örebro kommunkoncern, det vill säga förvaltningar och bolag, ska vara klimatneutral till år 2030.

Målet för Örebro som geografiska område är klimatneutralitet år 2045, ett arbete som kräver samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhället, andra offentlig organisationer och kommuninvånarna.  

Örebro kommun är en av 23 städer som tillsammans med myndigheter utgör ” Viable cities”, en nationell satsning med uppdraget att verka för en snabbare omställning för ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”.

Den årliga uppföljningen av klimatmålen för Örebro visar att utsläppen minskar. Men utsläppen minskar inte i den takt som krävs för att vara i linje med målen.

Olika former av konsumtion motsvarar 8 ton koldioxidekvivalenter per invånare i Sverige. Samma siffra antas gälla för Örebro. Det kan jämföras med 1 ton per person och år som är den hållbara nivån enligt 1,5-gradersmålet för Parisavtalet.

Kontakter

Martin Karlsson
Forskare i statskunskap, Örebro universitet
Tel: 070 460 49 79
martin.karlsson@oru.se

Anna Ekström, C
Ordförande i Örebro kommuns hållbarhetsutskott
Tel: 076 496 54 69
anna.a.ekstrom@orebro.se

Länkar

Om oss

Örebro universitet är ett bredduniversitet med starka professionsutbildningar och forskning som spänner över 36 ämnen inom alla vetenskapliga fält. 

Örebro universitet har samlat spetskompetens inom tre profilområden: AI och robotik, Mat och hälsa och Föroreningar och samhälle. I profilområdena möts expertis över ämnesgränser med målet att vidga perspektiven inom utbildning, forskning och samverkan.

Örebro universitet har 15 000 studenter, 85 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå och ett stort utbud av fristående kurser. Två av våra campus ligger i Örebro och ett i Grythyttan.

Tillsammans med åtta andra europeiska lärosäten bildar Örebro universitet ett Europauniversitet, NEOLAiA, vilket främjar internationalisering av utbildning, forskning och samverkan.

Följ Örebro universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örebro universitet

Blodprov kan korta tiden till diagnos för unga med IBD-symptom3.6.2024 11:15:02 CEST | Pressmeddelande

Ett enkelt blodprov visar om magproblem hos barn och tonåringar troligen är IBD, inflammatorisk tarmsjukdom. Det är resultatet av en studie som publicerats i den högt rankade tidskiften Nature Communications. – Blodprovet kan komplettera dagens obehagliga metoder och avsevärt korta tiden fram till rätt diagnos, säger Jonas Halfvarson, professor i gastroenterologi vid Örebro universitet som lett forskningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye