WWF

Handfasta tips i ny WWF- bok om blommande fältkanter: Så får vi åkerlandskapet att blomma

Dela

Många lantbrukare vill gynna biologisk mångfald på sina marker. En ny bok ger inspiration och kunskap om fröblandningar, anläggning och skötsel av blommande fältkanter. Nu sår vi frön för framtiden!

Bergfinkar flyger över solrosorna som växer i de odlade fältkanterna i Hidinge. Foto: Petter Haldén
Bergfinkar flyger över solrosorna som växer i de odlade fältkanterna i Hidinge. Foto: Petter Haldén

–Jordbruket har stor påverkan på miljön. Genom att anlägga blommande fältkanter kan lantbruket stärka sitt hållbarhetsarbete, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

I det intensivt brukade åkerlandskapet är det ont om mat och boplatser för många fjärilar, vildbin och fåglar. Ängsmarkerna är uppodlade och på de stora fälten står grödorna tätt. Det gör livets väv skörare. Viktiga ekosystemtjänster, som pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare hotas. Men med relativt enkla åtgärder kan jordbruket göra tillvaron bättre för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

–Det går att anlägga remsor på åkern med såväl olika örter som gräs som både hindrar växtnäringsläckage, minskar erosionen och gynnar viltet, fåglar, pollinatörer och nyttoinsekter, säger Ola Jennersten, naturvårdsexpert och fotograf som skrivit boken  tillsammans med Petter Haldén, agronom, på uppdrag av WWF.

Boken, som kommer ut lagom till biologiska mångfaldens dag, samlar kunskap och erfarenheter från några av landets pionjärer vad gäller blommande fältkanter. Idén att skapa mångfunktionella blomremsor, så kallade samzoner, föddes inom föreningen Odling i balans. Pilotgårdarna i föreningen har testodlat olika fröblandningar och i boken får vi möte ett tiotal lantbrukare runt om i Sverige. 

–En sak som är rolig är att man får så många glada tillrop från grannar och andra som rör sig i landskapet. Alla gillar blomremsorna, inte bara fåglarna och viltet, säger Mats Engquist, ordförande för föreningen Odling i balans och lantbrukare på Hacksta gård.  

Boken riktar sig till studenter, rådgivare, lantbrukare och andra markförvaltare. Det finns konkreta tips om val av fröblandning, vad man ska tänka på vid sådd och etablering samt skötsel och underhåll av de blommande fältkanterna. Dessa tips varvas med information om arter som gynnas och varför biologisk mångfald är viktigt.  

Fakta om Odling i balans och Samzonsprojektet:

  • Odling i Balans är en fristående mötesplats för organisationer och gårdar med fokus på långsiktigt hållbart lantbruk. Odling i balans samlar 16 pilotgårdar som i Samzonsprojektet varit med och utvecklat och utvärderat odling av multifunktionella blomremsor (samzoner). WWF är intressent i Odling i balans och har under många år samverkat med föreningen och dess gårdar för att stärka den biologiska mångfalden i åkerlandskapet.
  • Samzonsprojektet genomfördes i samarbete mellan Odling i balans, Hushållningssällskapet, HIR Skåne, Yara, Svenskt Växtskydd, Lantmännen, VäxtRåd, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet och WWF Sverige.
  • Samzoner är en innovativ metod för att skapa zoner på åkern med många olika nyttor, såsom att minimera risken för läckage, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt, minska markpackning och underlätta för det rörliga friluftslivet. 


För mer information, kontakta:
Ola Jennersten, naturvårdsexpert WWF, 070-5551402
Mats Engquist, lantbrukare och ordförande i Odling i balans, 070-604 42 83
Jenny Jewert, jordbruksexpert WWF, 073-642 32 02
Nina Schmieder, pressekreterare, WWF, 073-5862622, press@wwf.se

Bilder

Sådd av blommande fältkant. Foto: Ola Jennersten
Sådd av blommande fältkant. Foto: Ola Jennersten
Ladda ned bild

Världsnaturfonden WWF är med sina sex miljoner supportrar en av världens ledande ideella natur- och miljöorganisationer. Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer - genom att bevara den biologiska mångfalden, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Följ WWF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WWF

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye