WWF

Ny WWF-undersökning: 9 av 10 vill att politiker gör mer för att rädda Östersjön

Dela

En ny WWF-undersökning visar att 9 av 10 tycker det är viktigt att politiker och beslutsfattare aktivt arbetar med att förbättra Östersjöns miljö, samt att svenskar som bor i kustnära miljö upplever en försämrad hälsa i Östersjön.

Dykare planterar ålgräs, svenska mangrove, inom ramen för projektet Återskapa Östersjöns livskraft.
Dykare planterar ålgräs, svenska mangrove, inom ramen för projektet Återskapa Östersjöns livskraft. Fotograf: Johan Hammar

— Östersjön har en unik biologisk mångfald, men är drabbat av utmaningar som överfiske, övergödning och miljögifter. Genom att arbeta med restaurering kan vi bidra till ett friskare Östersjön och främja den biologiska mångfalden i vårt unika innanhav, säger Yvonne Blombäck, WWFs expert på kust- och skärgårdsmiljöer.  

Övergödning, överfiske, miljögifter, mikroplaster och invasiva arter anges som de främsta upplevda orsakerna till Östersjöns problem, i undersökningen.   Undersökningen är gjord av Verian på uppdrag av WWF och omfattar svenskar som bor i utvalda kommuner i Stockholms skärgård, Höga kusten och Kristianstad. Över 3000 enkätsvar samlades in under två mättillfällen under 2020 och 2023. De har valts ut eftersom det är där som fältarbetet genomförts inom ramen för projektet “Återskapa Östersjöns livskraft.” 

Att inte skräpa ner är den vanligaste åtgärden de intervjuade uppger att man gör för att främja Östersjön. Andra åtgärder är att aldrig elda på klippor, respektera fågelskyddsområden samt att välja certifierad fisk. 9 av 10 anser att det är viktigt att politiker och beslutsfattare aktivt arbetar för att förbättra Östersjöns miljö.  

—  För att rädda Östersjön och dess fantastiska undervattensvärldar krävs att politiker, beslutsfattare och samhället i övrigt agerar skyndsamt. Undersökningen visar att vi har starkt stöd för det, säger Yvonne Blombäck.  

Östersjön som är en av världens mest unika och värdefulla havsmiljöer, är också ett av världens mest förorenade hav. WWF har vidtagit ett stort antal åtgärder för att återställa Östersjöns kustnära undervattensvärldar inom ramen för projektet "Återskapa Östersjöns Livskraft". Fokus har varit att åtgärda miljöer som fungerar som lekplatser och barnkammare för flera av havets arter och kustnära grunda vikar i de tre utvalda områdena.  

Exempelvis har projektet skapat konstgjorda rev som motverkar erosion från stora fartyg och gjort insatser för att få tillbaka gädda i ytterskärgården i Stockholms skärgård. WWF med partners har återskapat fiskvandringsvägar och strandängar i Höga Kusten, planterat ålgräsängar i Kristianstads Vattenrike och återskapat våtmarker. 

Om undersökningen:  

Undersökningen är gjord i tre olika geografiska områden, Stockholms skärgård, Höga kusten och Kristianstad av Verian på uppdrag av WWF. Den baseras på två mättillfällen, 2020 och 2023. Undersökningarna riktade sig mot allmänheten (18-84 år,) boende i Stockholms skärgård, Höga Kusten och Kristianstads kommun. Datainsamlingen har genomförts online i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen, samt kompletterats med utskick av postala enkäter. Enkäterna har skickats ut till ett slumpmässigt urval av personer inom respektive målgrupp. Antal svar: Stockholm 2020: 562 stycken, Kristianstad 2020: 630 stycken, Höga kusten 2020: 645 stycken. Stockholm 2023: 503 stycken, Kristianstad 2023: 471 stycken, Höga kusten 2023: 518 stycken. Se undersökningen med all data i sin helhet som bifogad fil.

Faktaruta “Återskapa Östersjöns livskraft”:  

WWF driver projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” med finansiering från Svenska Postkodlotteriet. Projektet fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Dessa tre geografier är olika och kompletterar därför varandra som projektområden, och de är alla kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen och att öka den biologiska mångfalden. I WWFs tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan sedan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust. Läs mer om projektet här

#Postkodeffekten #ÅterskapaÖstersjön  

Faktaruta: detta kan du göra för att hjälpa Östersjön 

Respektera fågelskyddsområden - tänk på de små fågelungarna som inte vill bli störda. 

Elda aldrig direkt på klipporna, de kan spricka.  

Plocka skräp på stränderna och skräpa inte ner i naturen. Glöm inte att ta med alla matrester och förpackningar hem igen.  

Välj schysst fisk - Använd Fiskguiden från WWF när du handlar eller äter på restaurang! 

Har du egen båt? Ankra varsamt i grunda vikar för att skydda undervattensängar. Rengör båtbotten miljövänligt och töm båttoaletten vid tömningsstation! Använd miljömärkt drivmedel.  

Välj alltid miljömärkt! Tvätt- och rengöringsmedel, tvål och schampo kan vara riktiga havsmarodörer.  

Lämna på miljöstation och apotek. Lämna alltid dina färgrester och kemikalier till miljöstation. Gammal medicin går till apotek.  

 

För mer information, kontakta:

Anna Almberg, press, WWF, 0709816782, anna.almberg@wwf.se

Yvonne Blombäck, WWFs expert på kust- och skärgårdsmiljöer, yvonne.blomback@wwf.se 

Dokument

Världsnaturfonden WWF är med sina sex miljoner supportrar en av världens ledande ideella natur- och miljöorganisationer. Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer - genom att bevara den biologiska mångfalden, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Följ WWF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WWF

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye