WWF

WWF: Stoppa avverkningen av intakta naturskogar

Dela

Angående Ekots granskning “Fjällskog som skulle skyddas huggs ner i rekordfart”:

Ekot, Sveriges Radio  avslöjade den 21 maj att de oskyddade naturskogarna längs fjällkedjan i norr huggs ner i allt högre takt. Ekots granskning visar att mer än 6300 hektar har avverkats under de senaste fyra åren i det unika fjällnära skogsbältet, vilket pekats ut som skyddsvärt av en tidigare skogsutredning.

Jielkká-Rijmagåbbå som är fjällnära skyddad skog. Fotograf: Ola Jennersten
Jielkká-Rijmagåbbå som är fjällnära skyddad skog. Fotograf: Ola Jennersten

— Denna skog är mycket skyddsvärd då den utgör det sista större ekologiskt intakta skogslandskapet inom EU. Det är mycket viktigt att stoppa avverkningen av dessa naturskogar, något WWF arbetar hårt med. Det är otroligt upprörande att detta har fått ske, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF. 

Granskningen rör fjällskogsbältet från norra Dalarna till Norrbotten, som utgör ett av de fåtal intakta skogslandskapen som fortfarande finns kvar i Europa. Genom sin storlek därför och att skogarna är sammanhängande innehåller de en unik mångfald av ekosystem. Just för att det här området är så viktigt föreslog en statlig skogsutredning 2020 att mer än 500 000 hektar av den här skogen skulle skyddas, ett förslag som varken dåvarande eller nuvarande regering gick vidare med fullt ut. I stället har bara en femtedel av den här skogen fått ett utlovat formellt skydd.  

I Ekots granskning antyder klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari att avverkning i den fjällnära skogen främst beror på att det idag inte finns möjligheter för skogsindustrin att importera virke från Ryssland. Detta är endast en möjlig delförklaring till att denna skog avverkas. År 2020 beslutade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att kalhyggesbruk kan klassas som pågående markanvändning i den fjällnära regionen med rätt till markersättning vid behov av skydd. Därefter ökade avverkningsanmälningarna dramatiskt. Sedan dess har statens budget minskat för skydd av skog samtidigt som möjligheterna för avverkning i andra delar av landet minskat på grund av brist på avverkningsbar skog.   

Romina Pourmokhtari framhåller att vi måste skydda skyddsvärd skog men då behöver vi utifrån en vetenskaplig grund definiera, inventera och synliggöra vilka skogar detta är samt tillsätta finansiella resurser för att skydda dessa.  Det har Sverige förbundit sig till inom EU. Det frivilliga sektorsansvaret i dagens skogspolitik räcker uppenbarligen inte för att skydda skogar med höga naturvärden och den statliga finansieringen för   tillsyn och skydd är idag otillräcklig.  

— Dessa unika naturskogar ska skyddas strikt enligt EU:s biodiversitetsstrategi och regeringen måste nu tillskjuta medel för det praktiska genomförandet. Myndigheterna måste ha tillräckliga resurser för att kunna stoppa akuta avverkningshot samt kompensera markägare som anmäler intresse för att skydda sina värdefulla fjällskogar, säger Peter Roberntz.  

WWF arbetar både för att öka det statliga ansvaret att skydda dessa skogar inom skogspolitiken men även på ett ökat egenansvar i skogssektorn inom ramen för FSC certifiering.   

Politiskt finns ett åtagande att EUs medlemsländer strikt ska skydda de sista ur- och naturskogarna i enlighet med EUs biodiversitetsstrategi. I Sverige pågår ett arbete inom bland annat Miljömålsberedningen där WWF verkar för att man ska landa i frågan på ett trovärdigt sätt.  

FSC-certifieringen innehåller krav som begränsar skogsbruk ovanför den så kallade naturvårdsgränsen, som löper längs med den svenska fjällkedjan. Dessa krav gäller även för aktörer som vill föra in virke i FSC-systemet från ej FSC-certifierad skogsmark. Ovanför naturvårdsgränsen skyddar FSC-kraven skogar med höga bevarandevärden från kalavverkning.  

Efterlevnaden av FSC-kraven har dock varit mycket bristfällig och WWFs aktiva klagomålsarbete har under det senaste året resulterat i ett flertal stora avvikelser. I våra klagomål har vi bland annat uppmärksammat att Norra skogsägarna, Mellanskog och Fria skog har avverkat naturskogar utpekade som skyddsvärda i tidigare skogsutredning.  

På denna sida hittar du en sammanfattning av ett urval av WWFs avslutade klagomålsärenden. 

WWFs krav:  

  • De unika naturskogarna i skogsutredningen ska få formellt strikt skydd. Regeringen måste tillföra medel för detta.  

  • Avverkning ska inte tillåtas i dessa skogar och väntansavtal ska utformas mellan stat och enskilda privata markägare med möjlighet till ersättning tills dess att dessa skogar formellt har skyddats.  

  • Den av skogsutredningen utpekade fjällnära skog som ägs av statliga skogsbolag ska skyddas formellt utan ersättning. Privata enskilda markägare ska erbjudas marknadsbaserad ersättning vid formellt skydd. Större skogsbolag ska i första hand erbjudas markersättning. 

  • Certifieringssystemet inom FSC behöver stärkas så att fjällnära skog enligt skogsutredningens förslag inte avverkas, och virke från denna skog ska inte inkluderas i FSC-certifierade virkesflöden. 

För mer information, kontakta:

Anna Almberg WWF press, anna.almberg@wwf.se, 0709816782

Bilder

Areal avverkningsanmälningar i fjällnära skog
Areal avverkningsanmälningar i fjällnära skog
Ladda ned bild

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina sex miljoner supportrar en av världens ledande ideella natur- och miljöorganisationer. Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer - genom att bevara den biologiska mångfalden, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Följ WWF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WWF

Se när fågelungarna hoppar från 40 meters höjd10.6.2024 14:25:04 CEST | Pressmeddelande

Nu startar livesändningen där du har möjlighet att se unga sillgrisslor slänga sig ut från hög höjd på Stora Karlsö. Det ser dramatiskt ut men är helt naturligt. De hoppar till sina pappor när de är runt tre veckor gamla. Över 70 kameror finns på häckningsplatsen utanför Gotland för att dokumentera sillgrisslornas liv. Via vår medborgarforskning har allmänheten möjlighet att stödja arbetet genom att rapportera sina observationer på WWFs hemsida.

Sju blommor du inte vill ha under kudden på midsommar5.6.2024 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Midsommar är en av våra mest älskade högtider när naturen och sommaren står i sin fullaste prakt. En del av traditionen är att plocka blommor för att dekorera midsommarstången och binda blomsterkransar. Eller att plocka sju olika slags blomster och lägga under huvudkudden för att drömma om sin tillkommande. Men de traditionella midsommarblomstren som blåklockor, humleblomster och prästkrage hotas nu av invasiva växer, som i snabb takt tar över deras livsmiljöer.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye