A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation tilldelas World No Tobacco Day Award 2024

Dela

A Non Smoking Generation och generalsekreteraren Helen Stjerna tilldelas Världshälsoorganisationens prestigefyllda pris World No Tobacco Day Award 2024. Priset delas ut till individer och organisationer som har gjort exceptionella insatser i arbetet med att förebygga och begränsa tobakens alla skadeverkningar.

Fredag den 31 maj infaller World No Tobacco Day, även kallad för den tobaksfria dagen. Denna dag, instiftad av WHO, syftar till att belysa tobaksfrågan och uppmana beslutfattare på ett globalt plan att agera och bekämpa tobaksbrukets skadeverkningar. Årets tema är att skydda barn från tobaksindustrins inflytande, något som A Non Smoking Generation kämpat med sedan starten 1979. 

I år tilldelas A Non Smoking Generation och generalsekreterare Helen Stjerna det prestigefyllda priset för sina betydande insatser med föreläsningsturnén “Tobaksbarn”. Detta innovativa projekt utbildar unga om de långtgående konsekvenserna av tobaksanvändning, inte bara för deras egen hälsa, utan även för miljön och globala frågor som barnarbete, fattigdom och ojämlikhet. Med insikt om den växande populariteten av nya nikotinprodukter har A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna blivit en stark förespråkare för att reglera dessa produkter och förhindra att de blir en inkörsport till nikotinberoende för unga människor. Hennes påverkansarbete överskrider nationella gränser och belyser hur tobaksindustrin och deras allierade marknadsför nya nikotinprodukter bland ungdomar genom att kringgå tobakskontrollagstiftningen. Den engelska motiveringen lyder:

The Swedish NGO “A Non Smoking Generation”, under the passionate guidance of Secretary General Helen Stjerna, has made a significant impact through its educational programme “Tobacco Children”. This innovative project educates young people about the far-reaching consequences of tobacco use, not just for their health, but also for the environment and global issues like child labour, poverty and inequality. Recognizing the growing popularity of new nicotine products, Mrs Stjerna has become a vocal proponent of regulating these products to prevent them from becoming a gateway to nicotine addiction for young people. Her advocacy efforts transcend national borders, shedding light on how tobacco and related industries promote new nicotine products among the youth by circumventing tobacco control legislation.

– Det är en stor ära och vi känner oss oerhört stolta och glada över att vara en av mottagarna av WHO:s World No Tobacco Day Award. Detta prestigefyllda pris är ett viktigt erkännande av vårt arbete för en tobaksfri generation och en hållbar framtid, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Priset delas ut av WHO under ett heldagsseminarium i FN-byn i Köpenhamn måndag den 27 maj.

Nyckelord

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

För en nikotinfri generation5.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under maj 2024 genomfördes en viktig kampanj för en nikotinfri generation i sociala medier. Ett 30-tal inflytelserika profiler – allt från skådespelare och artister till influencers och TV-personligheter – har delat bilder och videor på Instagram, TikTok och Facebook där de tar ställning för ungas rätt att skyddas från skadliga beroenden och tobaksindustrins oetiska marknadsföring. A Non Smoking Generation är oerhört tacksamma för deras insats som har gjort skillnad för många ungdomars liv och framtid.

Urgent Call to Action on New Nicotine products ahead of the European Parliament Elections7.5.2024 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

As the European elections draw near, we, A Non Smoking Generation, alongside the European Network for Smoking and Tobacco Prevention, are compelled to address a pressing issue regarding the proliferation of new nicotine products across the continent. Therefore, we are launching an information campaign targeting all EU citizens, while simultaneously demanding all candidates to the European Parliament elections to pledge swift and adequate measures to protect the next generation from harmful nicotine addiction.

Brådskande uppmaning inför EU-valet: Reglera nya nikotinprodukter som tobak7.5.2024 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Inför stundande EU-val vill A Non Smoking Generation, tillsammans med European Network for Smoking and Tobacco Prevention, uppmärksamma en akut fråga angående spridningen av nya nikotinprodukter över kontinenten. Organisationerna lanserar därför en informationskampanj riktad till alla EU-medborgare och kräver samtidigt att alla kandidater i EU-valet ska lova snabba och tillräckliga åtgärder för att skydda nästa generation från ett skadligt nikotinberoende.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye