Läkemedelsverket

Läkemedelsverket lämnar förslag till ny kategori av receptfria läkemedel

Dela

Läkemedelsverket föreslår att en reglering om receptfria läkemedel med särskilda krav på rådgivning, så kallat farmaceutsortiment, ska införas i lagen om handel med läkemedel. För den nya kategorin av receptfria läkemedel ska rådgivning av en farmaceut alltid ges till konsument före köp på apotek. Enligt förslaget ska Läkemedelsverket vara beslutande myndighet i fråga om vilka läkemedel som ska ingå i den nya kategorin.

farmaceut lämnar över medicin till kund på ett apotek
Läkemedelsverket lämnar förslag till ny kategori av receptfria läkemedel Johnér

Regeringen har givit Läkemedelsverket i uppdrag att utreda hur en reglering om ett så kallat farmaceutsortiment bör utformas. I uppdraget har det ingått att lämna författningsförslag och att analysera konsekvenserna. Däremot har myndigheten inte haft i uppdrag att peka ut vilka läkemedel som kan bli aktuella i ett framtida farmaceutsortiment. I nuläget ser Läkemedelsverket inte att det handlar om något större antal produkter som kommer att bli aktuella för den nya kategorin.

-Det föreslagna farmaceutsortimentet är en möjlighet för Läkemedelsverket att öka tillgängligheten för sådana läkemedel där receptfrihet bedöms lämplig, men rådgivning som nödvändig. Det får också hållas troligt att medvetenheten kring och kunskapen om läkemedelsanvändningen av de receptfria läkemedlen med särskilda krav på rådgivning kommer att öka hos såväl konsumenter som farmaceuter, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket bedömer behov av rådgivning

Den rådgivning som ska ges vid försäljning av receptfria läkemedel med särskilda krav på rådgivning kommer inte att utgöra någon ny uppgift för öppenvårdsapoteken, eftersom det redan i dag ingår i öppenvårdsapotekens grunduppdrag att tillhandahålla rådgivning om läkemedel. Kraven på den nya kategorin innebär däremot att rådgivning ska ha bedömts av Läkemedelsverket som nödvändig och alltid behöver ges av en farmaceut. Vid rådgivning i den nya kategorin föreslås vidare att farmaceuten ska använda sig av ett produktspecifikt rådgivningsmaterial, vilket förslås godkännas av Läkemedelsverket.

I uppdraget har Läkemedelsverket samverkat med externa parter, däribland Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och berörda professionsorganisationer. Läkemedelsverket har även haft dialog och kunskapsinhämtning med systermyndigheterna i Finland och Norge, då dessa länder redan idag har varsin liknande kategori av receptfria läkemedel.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

farmaceut lämnar över medicin till kund på ett apotek
Läkemedelsverket lämnar förslag till ny kategori av receptfria läkemedel
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye