Region Kronoberg

Utredning föreslår förändrat vårdutbud – fler lösningar ska undersökas

Dela

I december 2023 fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att utreda en samplanering av vårdens innehåll vid länets två sjukhus, för att få en helhetsbild av invånarnas framtida sjukvårdsbehov. Rapporten visar på stora utmaningar att bedriva både akut och planerad (elektiv) vård vid båda sjukhusen, och ger förslag på hur vården skulle kunna samplaneras. Kompletterande utredningar ska undersöka fler tänkbara lösningar – till exempel att omorganisera akutflödet.

Det är sjukhusvårdens ledning i Region Kronoberg som har arbetat med att analysera vårdens innehåll vid regionens två sjukhus, tillsammans med kompetens från regionens programkontor för nya vårdbyggnader, enheten uppföljning och kvalitet samt konsultföretaget Sirona. Fokus har varit på de verksamheter som enligt tidigare investeringsbeslut ska flytta in i den nya vårdbyggnaden 1N i Ljungby.

Svårt att bemanna akut och planerad vård på två sjukhus

Sjukhusledningen ser stora svårigheter att bemanna för både akut och planerad vård vid två sjukhus i framtiden, framför allt eftersom hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Patientsäkerhet och tillgänglighet bedöms påverkas negativt för regionens invånare.

Förslaget är därför att samplanera så att akuta och planerade flöden separeras, vilket innebär att Centrallasarettet Växjö skulle bli regionens akutsjukhus, och Ljungby lasarett få en ökad elektiv verksamhet och en tydlig profil med mer specialiserad elektiv vård.

– Nationellt har vi ett ökande vårdbehov med en växande och åldrande befolkning. Det ökade vårdbehovet kommer att vara ytterst svårt att möta. Redan idag råder brist på flera nyckelkompetenser inom vården nationellt, och läget förväntas förvärras framåt, säger regiondirektör Martin Myrskog.

– Analysen visar att bristen på personal för den planerade vården kommer att öka över tid, eftersom vi måste prioritera akut vård. Antalet patienter i vårdkö riskerar att öka kraftigt till 2030. Med samplanering skulle vi kunna koncentrera vårdflöden och patientgrupper, vilket ökar kapaciteten – både i form av kompetens, produktivitet och tillgänglighet.

Alternativa lösningar ska utredas

Nästa steg i processen är att utreda vidare och undersöka alternativa lösningar.

– Rapporten är gedigen, och visar att utmaningen är svår. Vi i den politiska majoriteten är dock eniga om att undersöka alla möjligheter att behålla två akutsjukhus i Kronoberg. Vi går nu vidare med fler utredningar och analyser av olika tänkbara lösningar, säger Henrietta Modig Serrate (S), ordförande i regionstyrelsen.

– Bland annat vill vi utreda alternativa lösningar för att organisera akutflödet, för att kunna bibehålla en så hög tillgång till akutsjukvård som möjligt på Ljungby lasarett – utan att riskera tillgängligheten till den planerade vården, säger Ida Eriksson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Detta ska också utredas:

  • hur jourläkarcentralerna kan samlokaliseras och effektiviseras tillsammans med akutmottagningarna i Växjö och Ljungby,
  • möjligheten att öka vårdutbudet och produktionsvolymen på Ljungby lasarett genom att förflytta delar av produktionen från Växjö till Ljungby,
  • en intraprenadliknande lösning för Ljungby lasarett och vårdcentralerna i Ljungby tillsammans med kommunerna i västra länsdelen.


Samtliga uppdrag ska belysa krisberedskapsperspektivet samt behovet av redundans utifrån ett civilt försvar. Uppdragen ska återrapporteras till regionstyrelsen under 2024.

Bakgrund

I juni 2023 beslutade regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att utreda hur Region Kronoberg på bästa möjliga sätt kan skapa ändamålsenliga lokaler för framtidens sjukvård, som minimerar risker kopplat till patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.

Mot den bakgrunden fick regiondirektören i december 2023 i uppdrag av regionstyrelsen att utreda samplanering av vårdens innehåll på Region Kronobergs sjukhus, för att få en helhetsbild över invånarnas framtida sjukvårdsbehov. Rapporten skulle redovisas våren 2024.

Kontakter

Dokument

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

Extra ersättning till sjuksköterskor på akuten som tar extrapass14.6.2024 15:20:47 CEST | Pressmeddelande

I år är det ovanligt svårt att lösa bemanningen inom sjukhusvården i Kronoberg under semesterperioden. Särskilt besvärligt är det i akutsjukvården. Regionstyrelsens presidium har nu fattat beslut om en extra ersättning till sjuksköterskor på akutkliniken som arbetar extra pass: förutom ordinarie övertidsersättning får de 200 kronor per arbetad timme. – Detta är en åtgärd för att försöka lösa det svåra läget utan att våra medarbetare ska behöva flytta sin semester, säger Henrietta Modig Serrate (S), regionstyrelsens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye