Svag maj för fordonsmarknaden jämfört med i fjol

Dela

Senaste siffrorna från Mobility Sweden visar på en generell nedgång för samtliga fordonsslag jämfört med maj 2023. Det gäller även för årets fem första månader med undantag för lätta lastbilar som visar på ökning. Nyregistreringarna för personbilar minskade med 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Motsvarande siffra för tunga lastbilar var en nedgång med 14 procent och lätta lastbilar minskade med 11 procent. Bussarna hade det mest utmanande med en minskning med 32 procent. 

Totalt registrerades 25 094 personbilar i maj. Det är en minskning med nära 12 procent jämfört med maj 2023. Maj hade dock årets hittills högsta registreringssiffror och branschens interna orderstatistik visar på en viss uppgång jämfört med föregående år. Laddbara fordon står för 53,5 procent av nyregistreringarna där andelen laddhybrider åter ökar efter den nedåtgående trenden förra året. Elbilarna stod för drygt 30 procent av månadens nyregistreringar, vilket kan jämföras med cirka 41 procent förra året. Det är tydligt att de senaste årens starka tillväxttakt för elbilar har planat ut i år. Det är fortsatt företagssidan som håller i gång elbilsmarkanden och står för 7 av 10 nyregistreringar.

  • Vi har under våren spelat in konkreta förslag på styrmedel till regeringen och andra beslutsfattare där budskapet är att det finns kostnadseffektiva förslag som behövs nu att stötta elektrifieringen och svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Laddinfrastrukturen har hållit en hög utbyggnadstakt med 1 511 nya laddpunkter och 160 nya laddstationer under den gångna månaden. 82 procent av de nya laddpunkterna är AC-laddare på under 50kW. Även om utbyggnadstakten just nu är hög finns en oro på marknaden för att utbyggnaden av publik laddinfrastruktur stannar av när elfordonsflottan inte växer i lika snabb takt.

Lätta lastbilar minskade med cirka 11 procent jämfört med maj förra året, men har hittills i år en uppgång med cirka 10 procent. I årets orderingång ser vi att efterfrågan är dämpad, vilket till stor del beror på en svag byggkonjunktur. Elektrifieringstakten under årets första fem månader är positiv och ligger nu på 23,5 procent, pådrivet av ett bredare produktprogram och regeringens klimatpremie för lätta och tunga lastbilar som bland annat gynnar lokala transporter. 

Tunga lastbilar är även de påverkade av den svaga byggmarknaden och backar med drygt 14 procent jämfört med maj 2023. Elektrifieringen av lokala och regionala transporter ökar och ellastbilarna står nu för 6 procent av årets nyregistreringar. 

  • Inom tunga fordon har elektrifieringen inte kommit lika långt även om fordonen finns på marknaden. Ett slopande av elskatten för el som laddas via laddbox är ett av de förslag som Mobility Sweden har föreslagit regeringen för att ytterligare öka takten i elektrifieringen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Bussmarknaden uppvisade en minskning med nära 32 procent jämfört med maj 2023. Det är till stor del kopplat till ryckigheten i kollektivtrafikens upphandlingar som kan innebära stora svängningar från månad till månad. Hittills i år uppgår andelen elbussar till 4 procent. 

null
null

https://mobilitysweden.se/mobilitet/laddinfrastruktur/laddinfrastatistik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Månadsrapport Nyregistreringar maj 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. Här finns även tunga lastbilars drivmedelsfördelning och personbilsregistreringar per län och kommun, som tidigare presenterats i separata filer. 

Registreringsperioden för april omfattar registreringar från 1 till och med 31 maj. Antalet registreringsdagar är i år lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte. 

Månadsskiftet mars/april bytte Mobility Sweden samarbetspartner för bearbetning av nyregistreringarna. Bytet innebär att det kan finnas marginella differenser mot det utfall som tidigare publicerats, vilket beror på mindre metodförändringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogad fil. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 154 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 208 000 personer globalt, varav 61 300 i Sverige och har en global omsättning på 1 156 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 324 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Återhämtning på personbilsmarknaden efter utmanande första kvartal2.5.2024 09:00:39 CEST | Pressmeddelande

Enligt de senaste siffrorna från Mobility Sweden visar personbilsförsäljningen på en uppåtgående trend med en ökning på sju procent under april, även om de första fyra månaderna av året fortfarande visar en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Denna återhämtning speglas delvis i den ökade efterfrågan på laddhybrider och elhybrider, som nu utgör en tredjedel av alla nyregistrerade personbilar. Elbilar minskade i april med nära två procent, och har en total nedgång hittills i år med 15 procent.

Mobility Sweden för en dialog med myndigheter för att minimera effekterna av nedstängningen av 2G/3G-näten9.4.2024 15:30:52 CEST | Pressmeddelande

Idag har M–Sverige gått ut med en pressrelease med budskapet att det är stor risk att bilägare kommer att drabbas när 2G/3G nätet stängs ner och att det finns risk att bilar kan få körförbud. För att undvika onödig oro hos bilister vill Mobility Sweden nyansera denna bild. Nedstängningen av 2G/3G påverkar olika delar av samhället och det förs diskussioner mellan flera branscher, myndigheter och politiska aktörer på såväl Sverige- som Europanivå om detta. Klart är att nedstängningen sker på initiativ av mobiloperatörerna då efterfrågan på deras tjänster fasas ut när 4G och 5G byggs ut. Detta är ingenting som vare sig bilbranschen eller någon annan bransch har rådighet över.

Ökning av lätta lastbilar där var fjärde är elektrisk1.3.2024 08:58:11 CET | Pressmeddelande

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye