Läkemedelsverket

Två förslag till ökad miljöhänsyn vid läkemedelstillverkning

Dela

Läkemedelsverket har tagit fram två förslag på hur miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel bör införas i det europeiska regelverket. De två förslagen bedöms vara likvärdiga och i samma utsträckning bidra till en minskad miljöpåverkan från aktiva substanser från tillverkningen av läkemedel, men ansvarsfrågan skiljer sig.

Två farmaceuter läser på en läkemdelsförpackning
Läkemddelsverket har tagit fram två förslag till ökad miljöhänsyn Johnér

Det ena förslaget är att fortsätta driva frågan om att inför kraven i den så kallade GMP-regleringen, som handlar om god tillverkningssed. Det andra förslaget är att utreda ett alternativt kontrollsystem där innehavaren av ett godkännande för försäljning av läkemedel är ansvarig.

- Vi bedömer att en reglering utanför GMP kan vara lättare att genomföra och få genomslag för och förordar detta alternativ i det fortsatta arbetet. Oavsett val av väg framåt finns det för båda förslagen flera aspekter som behöver utredas vidare, säger Stefan Berggren, enhetschef på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket anser att det är viktigt att antibiotika inkluderas i en framtida reglering och att frågan om hur tillgängligheten till antibiotika kan påverkas behöver utredas ytterligare när ramverket för en eventuell implementering av miljöhänsyn är beslutat. Myndigheten menar vidare att det är viktigt att i det fortsatta arbetet även inkludera utsläpp av andra kemikalier än aktiv substans som kan påverka miljön.

Läkemedelsverket fick i regleringsbrevet från juni 2023 ett nytt uppdrag att bistå Regeringskansliet i arbetet med att minimera påverkan av läkemedel på miljön för att bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Där särskild vikt bör läggas vid frågan om att integrera miljöaspekter i regelverket kring god tillverkningssed (GMP) och den tillsyn som utgår från regelverket.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Två farmaceuter läser på en läkemdelsförpackning
Läkemddelsverket har tagit fram två förslag till ökad miljöhänsyn
Ladda ned bild

Länkar

Om oss

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye