Växjö stift

74,2 miljoner till Växjö stifts kyrkor

Dela

Nu är det klart vilka kyrkor i Växjö stift som får del av statliga pengar till renovering under 2025. Totalt tilldelas församlingar och pastorat 74,2 miljoner kronor, som kommer att täcka en del av de kostnadskrävande insatser som planeras.

Nu är det klart vilka kyrkor i Växjö stift som får del av statliga pengar till renovering under 2025.
Nu är det klart vilka kyrkor i Växjö stift som får del av statliga pengar till renovering under 2025. Foto: Maria Brynielsson

Växjö stift omfattar Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt en liten del av Hallands län. Växjö stifts kyrkobyggnadsutskott har nu beslutat om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2025.

Drygt 48 miljoner kronor delas ut i kyrkoantikvarisk ersättning för 2025. Omkring 9,4 miljoner kronor delas dessutom ut i omfördelning av överbliven kyrkoantikvarisk ersättning från 2023.

Det delas även ut 12,4 miljoner kronor i kyrkounderhållsbidrag för 2025, samt ytterligare 4,4 miljoner kronor i omfördelning av överblivet kyrkounderhållsbidrag från 2024.

– Kyrkorna är unika kulturarv som vi vill ta väl hand om. Det kan låta som väldigt mycket pengar, men det är många kyrkor det handlar om och det är kostsamt att underhålla byggnader. I synnerhet kyrkor, som skyddas av kulturminneslagen, säger stiftsantikvarie Maria Brynielsson.

Pengarna går bland annat till konservering av textilier, byte av spåntak, energieffektivisering, skadeförebyggande åtgärder, putsarbeten och tjärning.

Staten förband sig i samband med relationsförändringen till Svenska kyrkan år 2000 att årligen bidra med kyrkoantikvarisk ersättning. Sedan 2009 har den årliga summan legat fast, trots inflation och minskat penningvärde. För att ersättningen ska återställas till dess ursprungliga värde har Svenska kyrkan föreslagit en höjning från 460 miljoner kronor till 700 miljoner kronor, totalt för hela landet.

– Statens ersättning är mycket viktig för arbetet med att vårda det gemensamma kulturarvet som kyrkan och staten delar på ansvaret för. Inför nästa avtalsperiod anser vi att statens bidrag måste öka så att de stora renoveringsbehov som finns fortsatt kan mötas, säger Maria Brynielsson.

I filerna nedan kan du se vilka kyrkor som fått ta del av bidragen och vad pengarna ska användas till.

Om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag
Kyrkoantikvarisk ersättning är en statlig ersättning som en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Stiften fördelar ersättningen, i nära samråd med länsstyrelserna, utifrån en helhetsbedömning av de åtgärder som är planerade i stiftet. Kostnaderna för vård- och underhåll av kyrkobyggnaderna och föremålen som finns där är en stor utgift för församlingarna varje år och det ställs höga krav på kvalité i utförandet. Läs mer om kyrkoantikvarisk ersättning.

Kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som stiften fördelar. Alla kyrkobyggnader och klockstaplar som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan kan tilldelas detta bidrag för vård- och underhållsåtgärder.

I Växjö stift finns 336 kyrkor. Över 70 procent av dessa är skyddade enligt kulturmiljölagen. I hela landet finns cirka 3 400 kyrkobyggnader.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans 13 stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område som består av större delen av Småland och hela Öland. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Följ Växjö stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Växjö stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye