Svensk Handel och Visita överklagar beslut om införande av miljözon 3

Dela

Svensk Handel och Visita har idag överklagat Kommunfullmäktige i Stockholms beslut från 6 maj som rör införandet av miljözon klass 3 i området innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen till förvaltningsrätten.

Foto: Bastien Hervé / Unsplash
Foto: Bastien Hervé / Unsplash

Tillsammans företräder vi 15 000 företag inom handel och besöksnäring över hela Sverige.

De huvudsakliga skälen till överklagandet är sammanfattningsvis att ärendet inte är beslutat på ett korrekt sätt, att Stockholms stad har gjort en felaktig tolkning av inom vilka områden som miljözon klass 3 kan införas samt att beslutet inte är förenligt med proportionalitetsprincipen.

– Även om överklagandet gäller Stockholm är det viktigt att vi får klarhet i regelverken. Vi vill inte att näringslivet och dess företag hamnar i en situation där 290 kommuner ges möjlighet till egna tolkningar av hur miljözon klass 3 får beslutas, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita. 

Såväl Visita som Svensk Handel är positivt inställda till åtgärder från det allmännas sida som syftar till att bidra till en bättre miljö, och att skapa förutsättningar för en omställning som främjar en långsiktigt hållbar utveckling av samhället i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Sådana beslut får dock inte strida mot proportionalitetsprincipen.

– Införandet av miljözon klass 3 får stora effekter på näringslivets verksamheter i relation till de starka intressena av konkurrensneutralitet och förutsebarhet. Något som kan leda till förlorade arbetstillfällen och skada våra stadskärnor. Därför väljer Svensk Handel och Visita att överklaga, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Svensk Handel och Visita yrkar att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.

Nyckelord

Kontakter

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Om Svensk Handel

Svensk Handel är bransch- och arbetsgivarorganisationen som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Vi förbättrar villkoren för drygt 9 000 handlare i Sverige.

Följ Svensk Handel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Handel

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye