DIK

Sämre akademisk frihet för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap

Dela

En ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i högre grad än andra ämnesområden upplever att deras akademiska frihet är utmanad. Konsekvenserna är stora – forskarna byter forskningsfokus och undviker ämnen som kan uppfattas som kontroversiella. Fackförbundet DIK ser stora risker för det öppna demokratiska samhället och samtalet.

En ny rapport från UKÄ visar att 42 procent av forskarna inom samhällsvetenskap och 38 procent inom humaniora anser att deras akademiska frihet utmanas.
En ny rapport från UKÄ visar att 42 procent av forskarna inom samhällsvetenskap och 38 procent inom humaniora anser att deras akademiska frihet utmanas.

Nyligen släppte UKÄ rapporten Akademisk frihet i Sverige. Den visar att 42 procent av forskarna inom samhällsvetenskap och 38 procent inom humaniora anser att deras akademiska frihet utmanas. Det kan jämföras med 21 procent av forskarna inom medicin eller 26 procent inom naturvetenskap. Det är också en högre andel inom humaniora och samhällsvetenskap som har upplevt hot och hat relaterat till sin forskning. Detta får stora konsekvenser. I rapporten svarar var tredje att påverkan på deras akademiska frihet har gjort att de bytt forskningsfokus och var fjärde att de undviker att forska om ämnen som kan upplevas som kontroversiella. 

En liknande utveckling syns i DIK:s undersökningar bland förbundets medlemmar. De vittnar om att det ofta är ämnen inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fälten som uppfattas som kontroversiella och riskerar att väcka starka reaktioner och i värsta fall hot och hat. Inte sällan handlar det om forskning som rör exempelvis mångfald, religion, genus, HBTQ eller klimat. 

-När forskare börjar undvika vissa ämnen eller slutar kommunicera om sin forskning är vi illa ute. De levande samtalen tystnar och vi får sämre kunskap om viktiga samhällsfrågor. Hoten mot forskarnas akademiska frihet är därför ytterst en attack på demokratin, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg. 

UKÄ:s rapport visar också att forskarna upplever bristande finansiering som ett av de främsta hoten mot den akademiska friheten, till exempel genom att möjligheten att få finansiering i hög grad styr vilka områden det forskas kring och inte. Att forskning inom humaniora och samhällsvetenskap får betydligt mindre resurser jämfört med andra discipliner begränsar därmed den akademiska friheten för forskarna inom dessa ämnen. 

-Både politiken och lärosätena måste ta ett större ansvar för att stärka forskarnas frihet. För att alla ska kunna bedriva fri och oberoende forskning och våga ta ut svängarna även i frågor som kan uppfattas som kontroversiella krävs att forskning inom humaniora och samhällsvetenskap får kraftigt utökade resurser, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg. 

Rapporterna som länkas i pressmeddelandet: 

Kontakter

Länkar

Om oss

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

Följ DIK

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DIK

Anmälningsplikt - vad innebär det i praktiken?22.5.2024 06:01:00 CEST | Pressmeddelande

Vad skulle anmälningsplikten innebära i praktiken? Välkomna till ett seminarium i Riksdagen den 29 maj med syfte att vrida och vända på den lagstiftning som nu utreds. Under en förmiddag i riksdagens andrakammarsal kommer politiker, civilsamhälle, fackförbund och internationella gäster vrida och vända på anmälningsplikten och dess påverkan på samhället, professionerna och tilliten till våra myndigheter.

Unga mer drabbade av arbetslöshet och orosmolnen hopar sig kring musei- och kultursektorn20.2.2024 06:00:00 CET | Pressmeddelande

DIK:s arbetslöshetsrapport för 2023 som släpps idag visar att arbetslösheten under året ökat kraftigt bland unga inom kultur- och kommunikationssektorn - från 1,6 till 3,9 procent. Sett till yrken har de som arbetar inom språkbranschen eller kommunikation och kreativ sektor drabbats hårdast, men under 2024 ser DIK en risk att arbetslösheten kan öka även i den bredare musei- och kultursektorn. Detta då sektorn fått minskade resurser samtidigt som kostnaderna för renoveringar och hyror är allt för höga.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye