Industriarbetsgivarna

Konjunkturläget - en försiktig vändning

Dela

Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna har i dag den 4 juni, presenterat en konjunkturrapport för 2024 och 2025. Den visar att vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur men att en försiktig vändning är att vänta. 

– Under nästa år återtar vi lite av förlorad mark när vi tittar på industriproduktion och BNP-utveckling. Utvecklingen hålls dock nere bland annat av en fortsatt svag utveckling i Europa, som är Sveriges största exportmarknad, säger Erik Spector, chefekonom på Teknikföretagen. 

Svensk BNP har legat mer eller mindre still sedan början av 2022 och ekonomin är i lågkonjunktur. Mot slutet av 2024 kommer dock en försiktig ljusning i konjunkturläget efter att räntor och inflation har blivit lägre. 

Ett lägre inflationstryck har gjort att Riksbanken nu gjort en första sänkning av styrräntan. Framöver lättar penningpolitiken ytterligare och vid utgången av 2024 är Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas prognos att styrräntan är 3,0 procent. Det skapar förutsättningar för en försiktig vändning i ekonomin men det är först 2025 som återhämtningen tar fart. Vi räknar med att Sveriges BNP ökar med 1,0 procent i år för att sedan öka något snabbare, 2,6 procent, 2025. Exporttillväxten avtar något i år för att sedan växa i mer normal takt 2025. 

–  Bilden av svensk industri är splittrad. Byggrelaterade varor har påverkats klart negativt av låg efterfrågan i Sverige och utomlands. Elteknik och försvarsindustri är två delbranscher som sticker ut klart positivt. Här är inte efterfrågan någon större begränsning utan resurstillgången. Genomslaget från dessa två delbranscher är dock begränsat, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.  

I övrig teknikindustri väntas produktionsvolymen vara oförändrad i år och i basindustrin räknar Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna med en minskning på 1 procent. Sammantaget bedöms industriproduktionen minska med 1 procent i år och öka med 3,5 procent 2025. Uppgången följer av den högre tillväxten i Sverige och övriga Europa 2025.

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen

Konjunkturrapporten presenterades i samband med ett seminarium som diskuterade de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen. Medverkade gjorde Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas chefekonomer, Erik Spector och Kerstin Hallsten, samt Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, Anna Breman, vice riksbankschef,

Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och Jesper Hansson, seniorekonom Swedbank.

Länk till seminariet: https://youtube.com/live/E1L5NiaBN90?feature=share

Ladda ner rapporten här

Kontakter

Bilder

TT Foto Anders Wiklund
TT Foto Anders Wiklund
Ladda ned bild

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna och IKEM: Så ser förutsättningar ut inför avtal 20257.6.2024 08:19:37 CEST | Pressmeddelande

Svensk industri är avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och företagens internationella konkurrenskraft påverkar vilka löneökningar Sverige kan hantera. Hur ser förutsättningarna ut inför avtalsförhandlingarna 2025? Välkommen på pressträff med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 14 juni kl 9.30.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye