Norrköpings kommun

Reviderad handlingsplan för heltid som norm

Dela

Norrköpings kommun har efter tidigare tagna beslut uppnått målet att ha heltid som norm för alla anställda, och har en högre andel heltidsanställda och heltidsarbetande än övriga kommuner i landet. För att ge verksamheterna större flexibilitet vid nyrekrytering, verksamhetsplanering och budgetplanering föreslår kommunstyrelsens personalutskott nu ett nästa steg. Heltid ska också fortsatt vara utgångspunkten vid rekrytering, men handlingsplanen för heltid som norm revideras och ersätts med kollektivavtalets nu gällande skrivningar om höjd sysselsättningsgrad. Genom detta förväntas både verksamhetsplan och budget för 2025 kunna balanseras. Förslaget tas upp för beslut under kommunstyrelsen möte den 18 juni.

Handlingsplanen, som infördes 2017, innebar att alla lediga tillsvidaretjänster skulle annonseras som heltid, vilket har skapat utmaningar för verksamheterna att hålla sin budget. Nu föreslås kommunen anpassa sig till kollektivavtalets bestämmelser, vilket innebär att heltidsarbete ska eftersträvas vid ökning av arbetstid och att deltidstjänster ska erbjudas ökad arbetstid innan nyanställning övervägs.

– Vi har kommit långt i arbetet med andelen heltidsanställda och heltidsarbetande, och det här skulle vara ett nödvändigt steg för att säkra våra verksamheters ekonomiska hållbarhet. Genom att ta bort kravet att alla tillsvidareanställningar ska vara på heltid och anpassa oss till kollektivavtalets överenskommelse om höjd sysselsättningsgrad skulle vi kunna fortsätta att vara både goda arbetsgivare och samtidigt som vi håller en stabil budget, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd.

I dag är 98 procent av de månadsavlönade medarbetarna i förvaltningen anställda på heltid, varav 85 procent arbetar heltid. På nationell nivå är motsvarande siffra för kommuner 82 procent respektive 71 procent. Att så stor andel av medarbetarna i förvaltningen är anställda på heltid beror framförallt på att alla deltidstjänster omreglerades till heltidstjänster i oktober 2020, och det faktum att alla tillsvidareanställningar har annonserats som heltidstjänster. Medarbetare som fortsatt önskade arbeta deltid beviljades tjänstledigt.

– Det är viktigt att vi kan göra justeringar i vår personalpolitik för att möta dels de ekonomiska utmaningarna dels utmaningen med kompetensförsörjningen som vi står inför. Genom att erbjuda flexiblare anställningsvillkor vill vi säkerställa att vi fortsätter attrahera och behålla våra kompetenta medarbetare. Målsättningen är att fortsätta och arbeta för en hög andel heltidsanställda men med mer hänsyn till verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar, säger Carola Lilja, tillförordnad HR-direktör.

Kontakt:
Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: kommunalråd
Telefon: 011-15 18 10

Carola Lilja
Titel: tillförordnad HR-direktör
Telefon: 011-15 18 10
_____________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, pressansvarig
Telefon: 0725-97 09 00

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Samarbetsavtal tecknat mellan Scenkonst Öst AB, Louis De Geer konsert och kongress AB och Norrköpings kommun2.7.2024 08:35:34 CEST | Pressmeddelande

Den 1 juli 2024 trädde ett nytt samarbetsavtal i kraft mellan Norrköpings kommun, Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB och Scenkonst Öst AB. Det nya avtalet ökar möjligheterna för att fylla fastigheterna med evenemang, konserter och kongresser och på så sätt skapa en bättre affär och ett bredare utbud för Norrköpings medborgare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye