Region Kronoberg

Tidiga insatser och stöd vid kognitiv svikt och demens

Dela

Kronoberg tar nu steg mot en mer personcentrerad och effektiv vård genom det nya vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Fokus är tidig utredning och samarbete mellan olika vårdaktörer, för att förbättra livskvaliteten för personer med kognitiv svikt och deras närstående.

Sveriges regioner arbetar ständigt för att förbättra vården i Sverige. I det nationella systemet för kunskapsstyrning tar regionerna fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden. Målet är en jämlik och kunskapsbaserad vård. Vårdförloppen beskriver vad som ska göras, när och ska anpassas efter varje individ.

I april 2021 beslutade hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp att införa vårdförloppet Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Sedan dess har aktörer i Kronoberg som möter personer med demens och Demensförbundet samarbetat för att utveckla vården och följa vårdförloppet. Det övergripande målet är att fler personer med misstänkt demenssjukdom ska genomgå en utredning i ett tidigt skede.

- Vi har förankrat vårdförloppet på Kronobergs vårdcentraler, både offentliga och privata, och inom äldrepsykiatrin. Vi vill ge förutsättningar att patienten ska leva så bra som möjligt med sin sjukdom. Det kan vi göra om vi diagnostiserar tidigt och inleder behandling. Så: Vänd dig till vårdcentralen om du eller din anhörig upplever svårigheter med minnet eller förmågan att förstå omvärlden, säger Linda Broberg Pantzar som är processägare för arbetet.

För att öka kunskapen om demenssjukdom och lyfta vikten av att söka vårdcentralen vid symtom, har Region Kronoberg och länets kommuner informationsmöten för allmänheten. När en diagnos finns arrangeras även anhörigutbildningar. Anhöriga får tips, råd och kunskap om vart man vänder sig i olika situationer utifrån tanken att: Trygga anhöriga ger trygga patienter.

Om demensutredning i Kronoberg på 1177.se

Kontakter

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

Obesitaspatienter erbjuds nytt behandlingsupplägg22.7.2024 10:03:53 CEST | Pressmeddelande

Mer än hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller obesitas. Obesitas, det vill säga BMI över 30, ökar risken för flera allvarliga hälsotillstånd och många av dessa personer passerar både primärvården och sjukhusvården. På Primärvårdens hälsoenhet arbetar man med obesitaspatienter med BMI 30-35 och erbjuder sedan årsskiftet en ny behandling med fokus på att nå både snabba och långsiktiga resultat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye