Region Kronoberg

Alternativa sätt att driva Lasarettet Ljungby ska utredas tillsammans med kommunerna i västra Kronoberg

Dela

I slutet av maj redovisades utredningen ”Samplanering av vårdens innehåll” för regionstyrelsen i Region Kronoberg. I samband med det beslutade styrelsen om flera uppdrag – bland annat att utreda alternativa former för att driva Ljungby lasarett. Nu har Region Kronoberg påbörjat en dialog med kommunerna Ljungby, Älmhult och Markaryd, för att undersöka möjligheterna att driva sjukhuset på ett nytt sätt.  

”Uppdra åt regiondirektören att utreda en intraprenadliknande bolagisering för Ljungby lasarett och vårdcentralerna i Ljungby tillsammans med kommunerna i västra länsdelen.” Så stod det i uppdraget från regionstyrelsen den 28 maj. Nu har de första stegen tagits för att undersöka om det skulle vara möjligt att driva lasarettet på ett nytt sätt – och om alla parter i så fall är intresserade av att medverka.

– Vi har träffat våra politikerkollegor i Ljungby, Älmhult och Markaryd för inledande samtal. Vi är överens om att skapa en gemensam styrgrupp med presidierna i de fyra organisationernas styrelser. Utredningsarbetet ska göras i nära samverkan med kommunerna, och måste bygga på delaktighet och transparens, säger Henrietta Modig Serrate (S), ordförande i regionstyrelsen. 

– Vi uppskattar den öppna inställningen vi mött hos de tre kommunerna, och att vi har en god dialog. Vi är övertygade om att samarbete är vägen framåt, säger Ida Eriksson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

En viktig del i utredningen är att samla in erfarenheter från liknande driftsformer i andra regioner i Sverige. Själva utredningen ska göras enligt en process, där varje steg ska presenteras för och godkännas av alla intressenter innan man eventuellt går vidare med nästa steg:

  1. Juridiska förutsättningar för alternativa driftsformer, och om det är möjligt enligt lag att överlåta ansvaret för krisberedskap och civilt försvar till annan huvudman.
  2. Ekonomiska förutsättningar och villkor för alternativa driftsformer, till exempel finansiering, avgifter och kostnadsfördelning.
  3. Vilken vård ska/kan erbjudas inom driftsformen.


Vid regionstyrelsens möte 28 maj beslutades också flera andra uppdrag, som kommer att påbörjas efter sommaren: 

  • Uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda alternativa lösningar för organisering av akutflödet för att kunna bibehålla så hög tillgång till akutsjukvård som möjligt på Ljungby lasarett utan att riskera tillgängligheten till den planerade vården.
  • Uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda möjligheten att öka vårdutbudet och produktionsvolymen på Ljungby lasarett genom att förflytta delar av produktionen från Centrallasarettet Växjö till Ljungby lasarett. Utredningen ska även belysa möjligheten att erbjuda ultraljudsundersökningar för fosterdiagnostik i Ljungby.
  • Uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda hur jourläkarcentralerna kan samlokaliseras och effektiviseras tillsammans med akutklinikerna. Utgångspunkten ska vara att 1177 är huvudingången.


Alla uppdragen ska belysa krisberedskapsperspektivet, samt behovet av redundans utifrån ett civilt försvar. De ska återrapporteras till regionstyrelsen under 2024.

Kontakter

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

Obesitaspatienter erbjuds nytt behandlingsupplägg22.7.2024 10:03:53 CEST | Pressmeddelande

Mer än hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller obesitas. Obesitas, det vill säga BMI över 30, ökar risken för flera allvarliga hälsotillstånd och många av dessa personer passerar både primärvården och sjukhusvården. På Primärvårdens hälsoenhet arbetar man med obesitaspatienter med BMI 30-35 och erbjuder sedan årsskiftet en ny behandling med fokus på att nå både snabba och långsiktiga resultat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye