Region Kronoberg

Länets kvinnor nöjda med förlossningsvården

Dela

2023 års graviditetsenkät visar att nio av tio kvinnor i Kronobergs län känner sig trygga med sin förlossningsvård. Enkäten ger en tydlig bild av att regionens satsningar har gett resultat och att vården möter kvinnornas behov.

Höga betyg för förlossningsvården

Resultaten från 2023 års graviditetsenkät, där mer än hälften av alla gravida kvinnor och nyblivna mammor i Kronobergs län deltog, visar att:  

  • 90 procent kände sig trygga med vården under förlossningen.
  • 93 procent skulle rekommendera mödrahälsovården till andra gravida.
  • 91 procent skulle rekommendera förlossningsavdelningen där de födde barn.

– Vi är stolta över att vi kan erbjuda Kronobergs kvinnor en välfungerande förlossningsvård. De höga resultaten visar att vårt arbete för att skapa en trygg och säker graviditet, förlossning och eftervård ger resultat, säger Ida Eriksson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lägre siffror för eftervård och amningsstöd

Även om många kvinnor känner sig nöjda med förlossningsvården, visar enkäten att det finns områden som kan förbättras. 62 procent av kvinnorna visste vart de skulle vända sig med fysiska besvär efter förlossningen, och 65 procent upplevde att de fick tillräckligt stöd med amningen.

– Vi är glada över de positiva siffrorna, men ser också att vi behöver fortsätta arbeta med eftervården. Det är viktigt att våra patienter känner sig trygga och vet vart de ska vända sig med både fysiska och psykiska besvär efter förlossningen, säger Jennie Sjöman, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Ökad delaktighet för partnern

En av de största förbättringarna är att partners känner sig mer delaktiga i vården. Detta kan delvis förklaras av förändringar under covid-19-pandemin.

– Vi ser en ökad delaktighet från partners, vilket är väldigt positivt. Ett starkt stöd från partnern är viktigt för kvinnans upplevelse och trygghet, säger Jennie Sjöman.

Fokus på kontinuerliga förbättringar

Trots de höga betygen är målet att ständigt förbättra vården. Att få in kvinnornas upplevelser och synpunkter är en viktig del i detta arbete. Svarsfrekvensen på enkäten har varit god, vilket visar att kvinnorna i Kronoberg vill vara med och påverka vården.

– Det är glädjande att så många kvinnor tar sig tid att svara på enkäten. Det ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla vården utifrån deras behov, säger Jennie Sjöman.

Kvinnor fortsatt nöjda med förlossningsvården, nyhet SKR

Graviditetsvårdskedjan och kvinnors hälsa - Kvinnors upplevelser och medicinska utfall 2023, rapport SKR

Kontakter

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

Obesitaspatienter erbjuds nytt behandlingsupplägg22.7.2024 10:03:53 CEST | Pressmeddelande

Mer än hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller obesitas. Obesitas, det vill säga BMI över 30, ökar risken för flera allvarliga hälsotillstånd och många av dessa personer passerar både primärvården och sjukhusvården. På Primärvårdens hälsoenhet arbetar man med obesitaspatienter med BMI 30-35 och erbjuder sedan årsskiftet en ny behandling med fokus på att nå både snabba och långsiktiga resultat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye