Region Kronoberg

Pågående hjärtinfarkt missades

Dela

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria av en försenad upptäckt av en akut hjärtinfarkt.

Patienten hade en planerad tid på vårdcentralen för ett annat bekymmer och nämnde vid besöket pågående smärta i bröstet med utstrålning till hals och vänster arm. Sjuksköterskan som träffade patienten beslutade att EKG skulle tas och gick därefter för att rapportera till läkare.

På grund av missar i kommunikationen tittade varken läkare eller sjuksköterska på EKG:t och beslut togs om att skicka hem patienten med återbesök dagen efter, detta trots att EKG visade tydliga tecken på pågående hjärtinfarkt. Dagen efter mådde patienten bra och bröstsmärtorna nämndes inte vid besöket.

Först när svar på blodprover anlände på eftermiddagen upptäckte man att något inte stämde och patienten skickades in för vidare omhändertagande. Upptäckten och omhändertagandet av hjärtinfarkten försenades med runt 30 timmar vilket bidragit till en större skada på hjärtmuskeln.

Utredningen har visat på en kombination av brister i rutiner på vårdcentralen och brister i inblandad läkares arbetssätt. Man har på vårdcentralen justerat sina rutiner så att alla EKG måste signeras och planerar utbildning i säker kommunikation. Inblandad läkare är redan under prövotid hos IVO och iakttagna brister har därmed rapporterats dit. Läkarens uppdrag i regionen har avslutats.

Lex Maria

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), denna regel kallas Lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa de negativa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Nyckelord

Kontakter

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

Obesitaspatienter erbjuds nytt behandlingsupplägg22.7.2024 10:03:53 CEST | Pressmeddelande

Mer än hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller obesitas. Obesitas, det vill säga BMI över 30, ökar risken för flera allvarliga hälsotillstånd och många av dessa personer passerar både primärvården och sjukhusvården. På Primärvårdens hälsoenhet arbetar man med obesitaspatienter med BMI 30-35 och erbjuder sedan årsskiftet en ny behandling med fokus på att nå både snabba och långsiktiga resultat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye