Transportföretagen

Flygbranschen tar ställning med ny policy mot störande passagerare

Dela

För att antalet incidenter med stökiga passagerare ska minska kraftsamlar nu flygbranschen tillsammans. Genom att ställa sig bakom en gemensam policy ska säkerheten ombord på flygplan och flygplatser öka.

Antalet incidenter relaterade till stökiga flygpassagerare – som riskerar flygsäkerheten – har ökat de senaste åren. Trenden syns i Sverige, i våra grannländer och globalt.

Därför har den samlade flygbranschen i Sverige beslutat att ställa sig bakom en gemensam policy. Målet är att stärka samarbetet och hitta lösningar, som på sikt minskar antalet incidenter med just stökiga flygpassagerare.

– Alla resenärer har ett eget ansvar att följa de regler som gäller ombord på flygplan och på flygplatser. De flesta resenärer följer reglerna och visar stor respekt för sina medpassagerare, flygplatspersonal och besättningsmedlemmar, men tyvärr finns det passagerare som inte gör det. Det kan utgöra en risk för flygsäkerheten och skapa en osäker och otrevlig miljö för andra resenärer, säger Gunnar Ljungberg, luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Satsning på att förebygga

Redan i dag arbetar flygbranschen med frågan om incidenter kopplat till stökiga flygpassagerare.

– Genom den här deklarationen vill branschen gemensamt bidra till att minska incidenter med stökiga passagerare. Det vill vi göra genom kommunikation, utbildning och samarbete. Branschen kommer därför jobba fram och införa nya riktlinjer för att förebygga och hantera den här typen av incidenter i största möjliga utsträckning, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.

Tillsammans vill samtliga som undertecknat policyn bana väg för ett gott passagerarbeteende genom framför allt kommunikation till passagerare, utbildning av personal och samarbete inom branschen.

FAKTA

Utgångspunkter ur policyn:

· Varje passagerare, flygplatspersonal och kabinpersonal har rätt till en säker vistelse- och arbetsplats, fri från våld och annat störande beteende som kan utsätta dem för risker.

· Som bransch ska vi säkerställa en säker och trevlig resa för alla passagerare och en säker arbetsmiljö för flygplatspersonal och flygande besättningar.

· Att minska och förebygga berusning och störande beteende, på marken och ombord, är ett ansvar för all flygplatspersonal, restaurangpersonal, vakter och besättningsmedlemmar.

· Vi stödjer alla medarbetare i frågan och följer upp alla incidenter.

Följande organisationer, företag och myndigheter har skrivit under deklarationen:

Avarn Security, Aviator, BRA, EASA, IATA, Jonair, Menzies Aviation, Norwegian, Polisen, PopulAir, SAS, Securitas, Seko, Svenska regionala flygplatser, Svensk pilotförening, Swedavia Airports, TUI Fly Nordic, Transportarbetareförbundet, Transportföretagen, Transportstyrelsen, Unionen.

Ta del av policyn på Transportstyrelsens hemsida:

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/resenarsinformation/unruly-passengers-policy-2024-sve-240502.pdf

Kontakter

Länkar

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stor framgång för åkerier och bussföretag28.6.2024 11:45:52 CEST | Pressmeddelande

Som en trevlig sommarpresent kom idag förslag om ändringar i reglerna för kör- och vilotider. I promemorian föreslås att åkerier och bussföretag ska kunna få en varning av Transportstyrelsen istället för sanktionsavgift om en varning anses tillräcklig med hänsyn till överträdelsens allvar och omständigheterna. Ett annat förslag är att sanktionsavgiften för så kallade otillåtna kortuttag tas bort. Två viktiga ändringar som Transportföretagen efterfrågat länge.

Konsekvensanalys av nya krav på upphandlingar av busstrafik20.6.2024 09:18:26 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Bussföretag presenterar idag en ny rapport - sammanställd av konsultbolaget EY - för att ge underlag för en saklig diskussion kring hur landets regioner vid upphandling av elbussar och batterier ska klara av att kombinera krav på strikt social hållbarhet utan att backa omställningen till en klimatsmart transportsektor och uppsatta klimatmål. -När kraven höjs måste också offentliga beställare av busstrafik nu vara beredda att tillsammans med företagen diskutera hur, och på vilket sätt dessa olika mål kan uppnås i landets regioner om vi ska klara att värna både klimatmål och krav kopplade till social hållbarhet. I slutändan riskerar annars resenärerna i kollektivtrafiken att drabbas av kraftigt höjda kostnader och minskat utbud, säger Anna Grönlund branschchef och vVd Sveriges Bussföretag.

Per Geijer tillträder som säkerhetschef på Transportföretagen5.6.2024 14:46:00 CEST | Pressmeddelande

Omvärlden förändras och säkerhets- och beredskapsfrågor har snabbt vuxit i betydelse. Samtidigt som transportsektorn är avgörande för Sveriges beredskap är branschen plågad av stölder och kriminalitet. Därför inrättar Transportföretagen en ny tjänst som säkerhetschef för att stötta medlemmar och bevaka den politiska utvecklingen. Per Geijer tillträder som Säkerhetschef för Transportföretagen den första juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye