Transportföretagen

Konsekvensanalys av nya krav på upphandlingar av busstrafik

Dela

Sveriges Bussföretag presenterar idag en ny rapport - sammanställd av konsultbolaget EY - för att ge underlag för en saklig diskussion kring hur landets regioner vid upphandling av elbussar och batterier ska klara av att kombinera krav på strikt social hållbarhet utan att backa omställningen till en klimatsmart transportsektor och uppsatta klimatmål.

-När kraven höjs måste också offentliga beställare av busstrafik nu vara beredda att tillsammans med företagen diskutera hur, och på vilket sätt dessa olika mål kan uppnås i landets regioner om vi ska klara att värna både klimatmål och krav kopplade till social hållbarhet. I slutändan riskerar annars resenärerna i kollektivtrafiken att drabbas av kraftigt höjda kostnader och minskat utbud, säger Anna Grönlund branschchef och vVd Sveriges Bussföretag.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag Foto: Ryno Quantz Inga restriktioner

Under de senaste månaderna har samhällsdebatten kring hållbarhetskedjor och sociala hållbarhetskrav intensifierats. Flera regioner i Sverige har ställt allt striktare sociala hållbarhetskrav när busstrafik gällande elbussar, avsedda för regional kollektivtrafik, ska handlas upp.

Konsekvensen av kraven är att elbussar från ett antal så kallade högrisk länder inte kan köpas in, då varken fordonstillverkare eller busstrafikföretag kan garantera den grad av kontroll som flera regioner nu efterfrågar då det gäller social hållbarhet.

-När flera kollektivtrafikmyndigheter nu höjer kraven på social hållbarhet på elbussar innebär det samtidigt att omställningen gentemot en elektrifierad bussflotta kan tvingas backa, säger Anna Grönlund och fortsätter.

-Den svenska bussbranschen leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta, huvudsakligen tack vare övergång till biodrivmedel. Idag kör över 85 procent av alla bussar fossilfritt, i den offentligt upphandlade busstrafiken är siffran över 95procent. Sedan några år har också elektrifieringen av bussflottan tagit fart, vilket innebär att trafiken även blir tyst och emissionsfri.

EY har genomfört en omfattande konsekvensutredning för att bedöma konsekvenserna av hur en fullskalig implementering av de krav som ställs på all planerad upphandlad busstrafik i Sverige under perioden 2025-2035.

Enligt prognos ska uppemot 6 000 elbussar köpas in under perioden. I ett scenario där de elbussar eller batterier som tillverkas i utpekade högriskländer utesluts kommer kostnaden för dessa elbussar - om de i stället köpa in europeiska elbussar - att öka med nästan tio miljarder kronor. Dessutom riskerar det att bli brist på bussar och därigenom kraftigt försenade leveranser för kollektivtrafiken, vilket i slutändan drabbar resenärer om fordon saknas.

- Samtidigt som vi har en diskussion kring detta i Sverige arbetar EU med frågan ur flera perspektiv. Från Sveriges Bussföretags sida menar vi att det är orimligt med svenska lokala krav på frågor som berör hela den internationella fordonsindustrin. Vi måste på allvar sätta oss ner och diskutera frågan mellan busstrafikföretag och offentliga beställare av kollektivtrafik så att vi kan lösa vår gemensamma uppgift, att se till att människor kan ta sig till arbete och utbildning med en klimatsmart och hållbar kollektivtrafik som använder våra gemensamma skattepengar på bästa sätt, säger Anna Grönlund och fortsätter.

- Vi behöver gemensamt gå igenom hur olika krav påverkar avtalens tidplaner, leveranser, resenärserbjudanden och kollektivtrafikens fortsatta omställning till helt fossilfri fordonsflotta. Vi bjuder nu in till dialog med landets regioner med utgångspunkt i EY:s nya rapport så att kollektivtrafikens resenärer inte ska drabbas.

Länk till rapporten:
https://www.transportforetagen.se/globalassets/rapporter/buss/2024-05-31-malkonflikter-i-den-grona-omstallningen.pdf

Kontakter

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Stor framgång för åkerier och bussföretag28.6.2024 11:45:52 CEST | Pressmeddelande

Som en trevlig sommarpresent kom idag förslag om ändringar i reglerna för kör- och vilotider. I promemorian föreslås att åkerier och bussföretag ska kunna få en varning av Transportstyrelsen istället för sanktionsavgift om en varning anses tillräcklig med hänsyn till överträdelsens allvar och omständigheterna. Ett annat förslag är att sanktionsavgiften för så kallade otillåtna kortuttag tas bort. Två viktiga ändringar som Transportföretagen efterfrågat länge.

Flygbranschen tar ställning med ny policy mot störande passagerare19.6.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

För att antalet incidenter med stökiga passagerare ska minska kraftsamlar nu flygbranschen tillsammans. Genom att ställa sig bakom en gemensam policy ska säkerheten ombord på flygplan och flygplatser öka. Antalet incidenter relaterade till stökiga flygpassagerare – som riskerar flygsäkerheten – har ökat de senaste åren. Trenden syns i Sverige, i våra grannländer och globalt. Därför har den samlade flygbranschen i Sverige beslutat att ställa sig bakom en gemensam policy. Målet är att stärka samarbetet och hitta lösningar, som på sikt minskar antalet incidenter med just stökiga flygpassagerare.

Per Geijer tillträder som säkerhetschef på Transportföretagen5.6.2024 14:46:00 CEST | Pressmeddelande

Omvärlden förändras och säkerhets- och beredskapsfrågor har snabbt vuxit i betydelse. Samtidigt som transportsektorn är avgörande för Sveriges beredskap är branschen plågad av stölder och kriminalitet. Därför inrättar Transportföretagen en ny tjänst som säkerhetschef för att stötta medlemmar och bevaka den politiska utvecklingen. Per Geijer tillträder som Säkerhetschef för Transportföretagen den första juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye