Region Östergötland

Ny arbetsorganisation beslutad

Dela

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på onsdagen om Region Östergötlands nya arbetsorganisation, i linje med det förslag som tidigare har presenterats.

Förslaget till ny arbetsorganisation som presenterades den 5 juni är en konsekvens av beslutet att varsla 900 medarbetare i Region Östergötland om uppsägning, och innebär förändringar i såväl vårdutbud som arbetssätt och organisation. Bakgrunden är den svåra ekonomiska situationen, med ett miljardunderskott i hälso- och sjukvården. 

– Vi gör den här omställningen för att bryta kostnadsutvecklingen, men också för att forma en organisation som är hållbar för framtiden, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M). En viktig utgångspunkt i hela omställningsarbetet är att vi ska säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Förslaget om ny arbetsorganisation har arbetats fram i produktionsenheterna under våren och merparten av förändringarna beslutas på verksamhetsnivå. Men vissa förslag kräver politiska beslut i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är dessa förändringar som nu har beslutats. Det handlar både om förändringar i vårdutbud, arbetssätt och organisation. 

– Det här är nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med underskottet i hälso- och sjukvården, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Målet är att kunna ge östgötarna en god och tillgänglig hälso- och sjukvård inom ramen för regionens ekonomiska förutsättningar.

Andra utgångspunkter i den nya arbetsorganisationen har varit att antalet vårdplatser ska upprätthållas. Operationskapacitet och diagnostik är fortsatt prioriterat, liksom att alla som söker vård ska få en första medicinsk bedömning.

Den förändrade arbetsorganisationen kommer att genomföras successivt med start under hösten. Effekterna av förändringarna kommer att följas upp och återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutade förändringar av hälso- och sjukvårdsnämnden

•    Generellt avsteg från tillgänglighetskrav i överenskommelser och regelbok för vårdval
•    Avsteg från kraven på tillgänglighet inom följande områden:
- Regiondriven vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt Minimaria/Minimoa
- Hälsokommunikatörer
- Barnhälsovårdsenheten
- Rehabilitering inom närsjukvården
•    Familjedagvård för ätstörningspatienter avvecklas i sin nuvarande form och ersätts av länsövergripande insats för ätstörningspatienter
•    Psykiatriambulansen i Norrköping och Linköping slås samman och utgår ifrån Linköping.
•    Intensivrehabiliteringsplatser i Finspång avvecklas och patienternas tas omhand i andra delar av regionens rehabiliteringsverksamhet.

Beslutade förändringar av regionstyrelsen

•    Översyn för att minska tidsåtgången för tjänstepersoners arbete på uppdrag av nämndens och beredningarna
•    Översyn av deltagande i politiska nätverk
•    Översyn av Region Östergötlands verksamhet på EU-kontoret för att tillgodose verksamhetens behov på ett effektivt sätt 
•    Fastställa uppdrag för etikrådet

Kontakter

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye