Region Östergötland

Klart med ackreditering av Linköping Comprehensive Cancer Center

Dela

Linköping Comprehensive Cancer Center vid Universitetssjukhuset i Linköping har blivit ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. ”Det innebär att vi uppfyller de höga krav som ackrediteringen ställer på såväl cancervårdens som forskningens och utbildningens kvalitet”, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör i Region Östergötland.

Bild från Norra entrén vid Universitetssjukhuset i Linköping
Foto: Play Reklam / Region Östergötland

Linköping Cancer Center startades i början av 2023 i syfte att samla och gemensamt leda vård, forskning och utbildning inom cancerområdet i Region Östergötland och vid Linköpings universitet. Syftet är att bygga en personcenterad cancervård, öka patientinflytandet i alla delar av vården och förbättra alla delar av cancervårdflödet.

Linköping Comprehensive Cancer Center blir Sveriges fjärde ackrediterade cancercenter. Ackrediteringen är ett åtagande om kontinuerlig förbättring och om att vara i framkant inom cancervård i Europa. Samtliga universitetssjukhus i Sverige är eller håller på att ackrediteras enligt OECI-standard.

­– Detta är en oerhört prestigefull ackreditering som innebär att vi uppfyller de höga krav som ackrediteringen ställer på såväl vårdens som forskningens och utbildningens kvalitet. Ackrediteringen är också ett viktigt steg på vägen mot det europeiska målet att 90 procent av alla invånare inom EU ska ha tillgång till ett ackrediterat cancercenter, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, som ingår i ledningen för Linköping Cancer Center.

– Så fantastiskt roligt att få detta positiva besked. En eloge till alla som lagt ner så mycket arbete. Att vi blir ett europeiskt Comprehensive Cancer Center är en kvalitetsmarkör av rang. Vi ser fram emot fortsättningen, säger Lena Jonasson, dekan vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

För att bli ackrediterad ska man uppfylla kraven på kvalitet inom prevention, diagnos, behandling och rehabilitering av cancer, liksom inom forskning, undervisning och utbildning. Ackrediteringsprocessen har bestått av en omfattande genomlysning av alla delar av cancervården, där OECI i detalj gått igenom alla delar av infrastruktur, granskat tusentals rutiner och träffat runt 200 medarbetare från alla delar av regionen och universitetet. I mitten av februari genomförde OECI ett tvådagars platsbesök i Linköping. Av återkopplingen framgår att auditörerna var mycket nöjda med det arbete som bedrivs.

– Ackrediteringsarbetet har hjälpt oss att visa på den enorma kompetens, engagemang och vilja som finns bland medarbetarna i våra organisationer, säger Ninnie Borendal Wodlin. Det har hjälpt oss belysa ett 20-tal områden, där vi nu lanserar förbättringsarbeten som vi redan nu ser börjar få resultat.

Ett av dessa är en vidareutbildning för medarbetare i cancervården som gavs för första gången under 2023-2024. Ett stort arbete görs också för att lyfta patientens resa genom vården, och arbeta på varje moment där. Detta ska leda till kortare väntetider och bättre vård för patienterna, men också till bättre förhållanden för medarbetarna.

Under hösten ska arbetet vid Linköping Comprehensive Cancer Center fortsätta inom områden som patientsäkerhet, kvalitet, patientinflytande, utökat psykologiskt stöd, förbättrad rehabilitering och en stor kvalitetshöjning inom den kliniska forskning som bedrivs.

Kontakter

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye