Skogsstyrelsen

En stubbe kan rädda skogens historia

Dela
Skadorna på skogens kulturmiljöer är markant färre om kulturstubbar placerats tydligt runt lämningen. Det visar årets uppföljning av skogsbrukets hänsyn till forn- och kulturlämningar.
Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander

Uppföljningen, som genomförs för fjärde året i rad, är gjord på områden tre år efter att avverkning skett. Totalt har 388 avverkningar med 890 forn- och kulturlämningar följts upp under 2015.

– Resultaten ligger på ungefär samma nivå för åren 2012 till 2015, vilket innebär att 43 procent av forn- och kulturlämningarna är påverkade eller skadade vid avverkningen. Omkring en femtedel av de inventerade lämningarna är skadade eller grovt skadade, vilket är en alltför hög nivå, säger AnnKristin Unander, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen.

De senaste åren har skogsbruket tillsammans med flera myndigheter aktivt arbetat med att minska skadorna, framförallt de som uppstår i samband med markberedning. Dessa insatser syns ännu inte i statistiken eftersom granskningen är gjord på avverkningar utförda 2011-2012.

Något som blir väldigt tydligt i årets undersökning är betydelsen av så kallade kulturstubbar. Det är en 1,3 meter hög stubbe som markerar var en lämning finns. Om kulturlämningen inte har någon markering skadas hälften av lämningarna. När kulturstubbarna står väl placerade utanför kulturlämningen, sjunker skadenivån till mellan 0 och 10 procent.

– I Svealand som har en låg skadenivå jämfört med resten av landet, är 77 procent av kulturlämningarna utmärkta på något sätt. Det visar tydligt hur viktigt det är att märka upp lämningarna för att undvika skador, säger AnnKristin Unander.

Den vanligaste orsaken till att skador uppstår är markberedning. Det orsakar också de svåraste skadorna. Av alla lämningar som är skadade eller som har fått en grov skada är 41 procent skadade av markberedning. Norra Norrland och Götaland har den högsta andelen skador eller grova skador orsakade av markberedning, 16 respektive 19 procent.

Körskador är den näst vanligaste skadeorsaken. För 29 procent av lämningarna som fått en skada eller grov skada så är skadan orsakad av körning på lämningen.

– Vi ser i år, liksom i tidigare uppföljningar, att risken för skador minskar om avverkningsanmälan är tydligt ifylld. En bra utförd planering ger genomslag i statistiken, säger AnnKristin Unander.

Fakta: Uppföljningen utförs där forn- och kulturlämningar var kända och registrerade vid tillfället för avverkning och markberedning.

Rapporten finns att ladda ner på Skogsstyrelsens webbplats. 

Mer information:
AnnKristin Unander, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen, 0910–43 84 09
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Bilder

Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skadesvamp angriper contortatall – första konstaterade fallen i Sverige6.9.2023 08:18:48 CEST | Pressmeddelande

För första gången har det konstaterats två nya former av skadliga svampangrepp på contortatallen i Sverige. En skadesvamp som tidigare aldrig konstaterats på contorta har orsakat skador i ett bestånd i Gävleborg, samtidigt som ytterligare en sedan tidigare vanligt förekommande svamp nu plötsligt tycks orsaka skador. Contortatallen finns på fem procent av landets skogsareal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum