Lantbrukarnas Riksförbund

8 av 10 skogsägare vill frivilligt öka naturvärdena i sin skog

Dela

8 av 10 av Sveriges enskilda skogsägare vill arbeta för att öka naturvärdena i skogen. Det visar en medlemsundersökning som LRF har gjort. Men det kräver att en ny skyddsmodell, baserad på frivillighet, införs.

– Undersökningen visar att dagens naturvårdspolitik är kontraproduktiv eftersom skogsägare, som bygger upp höga naturvärden i sin skog, riskerar att bli av med sin mark. Det gör att många skogsägare är oroade och negativt inställda till att med dagens villkor utveckla och bevara naturvärden, säger Paul Christensson, LRF Skogsägarnas ordförande. 

Hur ska skogsmark, med höga naturvärden, bäst skyddas? Frågan blir allt hetare. Politiskt är ämnet högaktuellt eftersom Skogsutredningen nu behandlas av regeringen med en förväntad proposition i november. Bakgrunden är att Skogsutredningen (SOU 2020:73) förra hösten föreslog en ny metod för att frivilligt formellt skydd ska införas på liknande sätt som i Finland och Norge. Det innebär exempelvis att formellt skydd, som naturreservat, ska etableras med markägarens medgivande. 

– En modell byggd på frivillighet skulle sannolikt öka den biologiska mångfalden i hela skogen, och inte enbart den som är formellt skyddad, eftersom skogsägarna då känner sig trygga i att utveckla naturvärden i hela skogen utan risken att bli av med sin mark, säger Paul Christensson.   

Undersökningen visar att över 8 av 10 påverkas negativt i sin vilja att bevara och utveckla naturvärden under dagens system, där skogsägare som utvecklar naturvärden riskerar att bli av med sin mark. Med ett nytt system, som bygger på frivillig grund, skulle i stället 8 av 10 påverkas positivt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden. Lika många anger att de är positiva till att ta initiativ till sådana insatser.   

Undersökningens resultat i korthet

  • 8 av 10 skogsägare skulle påverkas positivt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden om skydd av natur skedde med deras medgivande och med ersättning. 
  • 8 av 10 skogsägare uppger att de skulle vara positiva till att ta initiativ till att utveckla och bevara naturvärden i ett scenario där skydd av natur skedde med deras medgivande och med ersättning.  
  • Nära 9 av 10 skogsägare påverkas negativt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden i sin skog när det sker med risk att bli av med sin mark utan ersättning. 
  • 8 av 10 skogsägare påverkas negativt i sin vilja att utveckla och bevara naturvärden om det innebär att de förlorar rätten till sin mark mot ersättning men utan eget medgivande. 

Undersökningen, som är en del av den nya rapporten ”Frivillig grund – förslag till ett nytt system för skydd av skog i Sverige”, visar att markägare är kritiska till formellt skydd av natur i ett scenario där ersättning utgår, men där det kan ske med tvång. En slutsats som skulle kunna göras, är att äganderätten är avgörande för skogsägarna och ersättningen kan inte kompensera för förlusten av att bli av med sin mark. Platsen och känslan att i generationer förvalta skogen har stor betydelse för familjeskogsbruket. Rapporten föreslår ett nytt system och jämför även med hur Norge och Finland arbetar med skydd av natur på frivillig grund.

Rapporten presenteras på ett seminarium den 22 oktober 2021.

 
Om undersökningen  
Undersökningen genomfördes mellan 23 augusti och 6 september 2021 i form av en webbenkät. 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum