Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

Dela

Lund, 3 juni 2020 - Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) tillhandahåller idag en statusuppdatering i projekten i och med den nya inriktningen som kommunicerades i början av februari. Denna förkortade uppdatering tillhandahålls som ersättning för den kapitalmarknadsdag som tidigare planerades till den 19 maj, och som vi istället avser att genomföra under det fjärde kvartalet i år med förbehåll för status avseende Covid-19. Trots Covid-19-pandemin har de flesta aktiviteterna i våra projekt genomförts planenligt och hittills har inga projekttidslinjer påverkats väsentligt.

Fas 1b/2-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerad solida tumörer syftar till att fastställa maximalt tolererad dos av kombinationen innan man går vidare i en utvidgad kohort-studie i USA. Studien fortskrider enligt plan och vi ser fram emot att meddela resultaten från doseskaleringsfasen i denna studie senare i år.

I tasquinimod-projektet, som är inriktat på multipelt myelom, pågår de slutliga förberedelserna för att starta den första kliniska studien med tasquinimod i denna indikation. Studien, som är planerad att rekrytera upp till 54 patienter, kommer först att fastställa maximalt tolererad dos av tasquinimod för att sedan testa tasquinimod i kombination med oral multipelt myelom standardbehandling med ixazomib, lenalidomide och dexamethason. Utvidgade kohort-studier, för tasquinimod som monoterapi och i kombination med orala standardbehandlingar, kommer att starta för att undersöka preliminär anti-myelomaktivitet. Covid-19-pandemin har bromsat studieförberedelserna för studien under april och maj, men våra framskridna förberedelser gör det möjligt för oss att bibehålla det tidigare kommunicerade målet att den första patienten rekryteras i studien under tredje kvartalet i år. Mer detaljerad information om studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov (NCT04405167).

Nya prekliniska data avseende effekterna av tasquinimod i experimentella modeller av multipelt myelom kommer att presenteras vid den virtuella versionen av European Hematology Association Meeting - EHA, 11-22 juni. Data som ska presenteras inkluderar effekter av tasquinimod i monoterapi och i kombination med behandlingar från läkemedelsklasserna som avses att användas i den kommande kliniska studien, dvs immunmodulerande läkemedel (IMiDs) och proteasom-hämmare (PI). Detta arbete har slutförts i samarbete med Dr Yulia Nefedova och hennes team vid Wistar Institute, Philadelphia, USA. Resultaten kommer att göras tillgängliga på activebiotech.com i samband med presentationen.

I laquinimod-projektet, som nu är inriktat på ett projekt för systemisk behandling av Crohns sjukdom, och ett projekt inriktat på utveckling av en ny topikal behandling för ögonsjukdomarna uveit och våt AMD, har det också gjorts framsteg. Vi har ingått ett avtal med Leukocare AG, som har expertis inom formuleringsutveckling för att stödja vårt arbete med att utveckla en topikal formulering. Parallellt har vi identifierat samarbetspartners för att ytterligare utvidga våra prekliniska data för laquinimod i avancerade prekliniska modeller av ögonsjukdomarna. För Crohns sjukdom utvärderar och sammanställer vi dokumentation av tidigare resultat från den kliniska fas 2a-studien, inför en kommande regulatorisk rådgivningsprocess med FDA och EMA. 

Ett abstrakt som rapporterar effekterna av laquinimod i en experimentell modell för uveit, en ögonsjukdom som kan leda till blindhet, har accepterats för presentation vid det vetenskapliga mötet American Association of Immunology, och publicerades nyligen i Journal of Immunology (J Immunol 1 maj 2020, 204 (1 supplement) 150,18). Denna studie har utförts av ett forskarteam vid National Eye Institute vid National Institute of Health i USA, och undersökningen visar att laquinimod helt förhindrade utveckling av sjukdom och hämmade pro-inflammatoriska processer i en musmodell av autoimmun uveit. Sammanfattningen kan laddas ner från activebiotech.com.

”Jag är mycket nöjd med de framsteg vi har uppnått i våra utvecklingsprojekt sedan vårt nya forskningsfokus tillkännagavs i februari i år. Jag ser fram mot nästa steg med tasquinimod med start av den första kliniska studien i multipelt myelom”, säger Helena Eriksson, forskningschef på Active Biotech.

Vid Active Biotechs årsstämma, som hölls den 19 maj 2020, förstärktes styrelsen ytterligare med de nya styrelseledamöterna, Dr. Elaine Sullivan, Dr. Aleksandar Danilovski och Dr. Axel Glasmacher. Alla med bred internationell kompetens och omfattande vetenskaplig expertis inom de områden som Active Biotech nu fokuserar på. Aleksandar har expertis speciellt inom CMC och det regulatoriska området. Axel kommer att bidra med bred medicinsk kunskap, klinisk utveckling och regulatorisk kompetens specifikt inom hematologi, medan Elaine kompletterar styrelsen med sin breda erfarenhet från roller inom forskningsledning, affärsutveckling och verkställande ledning. Alla styrelseledamöter kommer att arbeta tillsammans med Active Biotech-teamet för att stödja genomförandet av den nya inriktningen.

”Vi välkomnar Elaine, Aleksandar och Axel till Active Biotech, de kommer att utgöra ett viktigt komplement till styrelsen och Active Biotech-teamet. Tillsammans blir vi ett starkt team för att utveckla projekten enligt vår nya inriktning”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

For further information, please contact:
Helén Tuvesson, CEO
Tel. +46 46 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag med focus på cancer och autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Naptumomab, en immunterapi licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd., är i klinisk fas 1b/2 utveckling för behandling av solida tumörer, NCT03983954. Tasquinimod, en immunmodulator, utvecklas för behandling av multipelt myelom. Laquinimod, en immunmodulator, utvärderas som en möjlig behandling av ögonsjukdomarna våt AMD och uveit samt den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 juni, 2020, kl. 08.30 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Företrädesemission i Stockwik Förvaltning övertecknad mer än 5 gånger – även övertilldelningsemissionen fulltecknad6.7.2020 16:10:00 CESTPressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) - noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap - har slutfört en företrädesemission och en övertilldelningsemission. Tilldelning har även kunnat göras i övertilldelningsemissionen till följd av överteckning i företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs 12,48 MSEK före emissionskostnader och genom övertilldelningsemissionen tillförs 1,87 MSEK före emissionskostnader, således sammantaget 14,35 MSEK före emissionskostnader. Sammanräkningen av resultatet i Stockwiks företrädesemission om 12,48 MSEK före emissionskostnader, i vilken teckningsperioden löpte ut den 2 juli 2020, visar att 402.752 aktier av de 430.237 erbjudna aktierna i företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 93,6 procent av företrädesemissionen. Återstående aktier i företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har anmälningar om att teckna 1.803.195 aktier utan stöd av teckningsrätter emottagits. Detta ger en tota

Formpipe förvärvar det engelska mjukvarubolaget EFS6.7.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Formpipe förvärvar EFS Technology Ltd. (EFS) som under många år varit en framgångsrik försäljningspartner för Formpipes produkt Lasernet. I och med affären ökar Formpipe sin kapacitet att bygga ett större nätverk av kompetenta partners inom privat sektor. EFS omsättning för 2019 uppgick till 3,4 miljoner brittiska pund. Formpipe förvärvar 100 % av aktierna i EFS. Förvärvet förväntas slutföras per 31 juli. Köpeskillingen uppgår till 6 miljoner brittiska pund (GBP), motsvarande ett beräknat Enterprise Value på cirka 5 MGBP som betalas i samband med övertagandet och finansieras genom en kombination av egen kassa och lån. EFS omsättning för räkenskapsåret 2019 uppgick till 3,4 MGBP, varav drygt hälften består av repetitiva intäkter i form av support- och underhållsavtal. Förvärvet bedöms ha viss positiv påverkan på Formpipes resultat per aktie för räkenskapsåret 2020 och kommer fullt ut att bidra till verksamheten från och med 2021. EFS Technology Ltd. är en av Formpipes mycket skickliga o

Företrädesemission i Stockwik Förvaltning övertecknad mer än 5 gånger2.7.2020 21:20:00 CESTPressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (”Stockwik”) - noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap - har slutfört en företrädesemission, enligt ett erbjudande med teckningsperiod den 15 juni - 2 juli 2020, med en teckningsgrad på cirka 512,5 procent. En preliminär sammanräkning av resultatet i Stockwiks företrädesemission med sista dag för teckning den 2 juli 2020 visar att cirka 392 tusen aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 91,1 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen (430.237 aktier). Återstående aktier i företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har cirka 1.813 tusen aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Erbjudandet omfattade förutom nämnd företrädesemission om 430.237 aktier även en övertilldelningsemission om 64.535 aktier. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till cirka 512,5 procent. Företrädesemissionen inklusive övertilldelningsemissionen uppvisade en teckningsgrad på cirka 445,6 procent. Före

Inbjudan – SEB:s resultat för det andra kvartalet 20201.7.2020 14:19:00 CESTPressmeddelande

Onsdagen den 15 juli, cirka klockan 07.00, offentliggörs SEB:s resultat för det andra kvartalet 2020. Dessutom kommer presentationsmaterial och ”Fact Book” att finnas tillgängliga på sebgroup.com/sv/ir. I samband med kommunikén inbjuds till följande informationstillfälle. Givet rådande omständigheter arrangeras resultatpresentationen i form av en telefonkonferens. Telefonkonferens Tid: 09.30 Johan Torgeby, Verkställande direktör och koncernchef, och Masih Yazdi, Ekonomi- och finansdirektör, presenterar och kommenterar resultatet. Därefter blir det tillfälle att ställa frågor till Johan Torgeby, Masih Yazdi och Christoffer Geijer, chef för Investor Relations. Media kan följa presentationen i direktsändning på sebgroup.com/sv/ir, där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. Presentationen hålls på engelska. Analytiker som vill delta kan ringa 08-506 921 85, och ange konferens-id: 6967887, minst 10 minuter innan konferensen börjar. För media finns det möjlighet att boka telefo

DEN PARTIELLA DELNINGEN AV METSO OCH SOLIDIUMS AVYTTRING AV NELES AKTIER TILL VALMET HAR FULLBORDATS1.7.2020 13:04:23 CESTPressmeddelande

1.7.2020 Den partiella delningen av Metso Oyj har slutförts varmed Metso Minerals och Outotec Oyj har gått samman som Metso Outotec, en ledande leverantör av utrustning, service och processteknologi inom mineral-, metall- och bergbrytningsindustrin. Bolagens kompletterande erbjudanden, teknologi- och servicekunskap samt globala närvaro skapar en stark grund för samgåendet och möjliggör betydande synergifördelar. Efter genomförandet av transaktionen uppgår Solidiums ägarandel till 14,9 % i Metso Outotec. I och med samgåendet av Metso Minerals och Outotec har Metso blivit Neles, som är ett ledande, globalt erkänt företag inom flödeskontroll. Solidium har idag slutfört avyttrandet av hela sitt innehav om 14,9 procent i Neles dvs. cirka 22,4 miljoner aktier till Valmet Oyj (“Valmet”). Köpesumman är 179 miljoner euro dvs. 8,00 euro per aktie. Aktietransaktionen mellan Valmet och Solidium offentliggjordes den 17 juni 2020. Köpesumman kommer att justeras på basen av börshandeln i Neles aktien

ArcAroma AB: 200701 ArcAroma tecknar köpeavtal med Oleificio Conti för en oliveCEPT® THOR-enhet1.7.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande 2020-07-01 Till följd av framgångsrika resultat från användning av oliveCEPT®, har olivoljeproducenten Oleificio Conti beslutat att köpa THOR-enheten inför den kommande skördesäsongen. Enheten har varit felfri under två produktionsår och har bidragit med överlägsna resultat gällande extraktionsgrad och kvalitet på slutprodukten. Under den kommande säsongen kommer THOR-enheten installeras i processlinjen, mellan kross och malaxering. Det förväntas öka extraktionen av extra jungfruolivolja med 10 %. Totalt uppgår försäljningsvärdet till 135 000 €. Oleificio Conti (www.olioconti.it) ligger i Salerno-provinsen, i Campania i sydöstra Italien. Det är ett familjeägt företag med en lång historia, känt för sin produktutveckling och innovationsnivå. Företagets kvalitetschef, Emilio Conti, är också konsult inom branschen. Han agerar rådgivare till olivoljeföretag över hela världen för frågor kring prestantaförbättringar, energi- och vattenbesparing samt kring innovation och teknik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum